Door Tijs de Bree op 26 augustus 2015

Dreigende sluiting rechtbank Almelo ‘onacceptabel’

De PvdA Overijssel wil dat de rechtbank Almelo als volwaardige rechtbank behouden blijft.

“Ons bereiken steeds meer signalen dat de Rechtbank Almelo wordt gesloten,” zegt PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree. “Een werkloosheid van bijna 11% is de trieste werkelijkheid in Twente. Dat is bijna 2% hoger dan het landelijk gemiddelde. Door sluiting van de rechtbank zou dit probleem nog verder uit de hand lopen. Daarom is sluiting van de Rechtbank in Almelo wat ons betreft onacceptabel.”

De afgelopen jaren heeft de PvdA Overijssel gestreden voor het behoud van werkgelegenheid. Bezuinigingen op rijksdiensten zoals penitentiaire instellingen hebben diepe gaten geslagen in de Twentse arbeidsmarkt. De PvdA vreest dat in het kielzog van ontmanteling van de Almelose rechtbank instellingen als De Karelskamp alsnog uit Twente zullen verdwijnen. Daarmee zou veel directe en indirecte werkgelegenheid verloren gaan.

Rechtspraak midden in de samenleving

Los van deze sociaaleconomische argumenten vindt de PvdA het ook van belang dat rechtspraak midden in de samenleving staat, lokaal, benaderbaar en herkenbaar als een wezenlijke component van een rechtvaardige samenleving. “Doorzetten van centralisatie holt het draagvlak onder rechtspraak uit,” vindt De Bree. Daarom dringt de PvdA Overijssel ook in Den Haag aan op handhaving van de rechtbank in Overijssel op twee volwaardige locaties.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Deventer woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter voor de PvdA Overijssel. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel. Het profiel van Tijs op de website van de provincie Overijssel.      

Meer over Tijs de Bree