Door Ben Kokkeler op 16 maart 2016

Brussels geld en Overijsselse banen

De PvdA is blij dat door Europa in Overijssel wordt geïnvesteerd. “Juist nu de economie weer aantrekt is het zaak om investeringen te doen die de kracht van onze provincie en de samenwerking met onze oosterburen nog verder versterken,” zegt PvdA-burgerlid Ben Kokkeler. “Het is goed om te zien dat Brussel en Overijssel daarin samen optrekken.”

De provincie stelt voor samen met Europa forst te investeren in Overijssel. ‘Zwolle’ wil in de periode tot 2019 maar liefst 50 miljoen Overijsselse euro’s uitgeven. ‘Brussel’ verdubbelt vervolgens elke euro die de provincie investeert. De twee overheden hebben samen een breed pakket aan investeringen opgezet, in bijvoorbeeld plattelandsontwikkeling, bevordering van grensoverschrijdende bereikbaarheid, duurzaam transport en cultureel erfgoed.

Het is een mooi en ambitieus pakket, maar de PvdA heeft ook kanttekeningen. Er is sinds 2014 al een flinke hoeveelheid geld uitgegeven en toch neemt de werkeloosheid in Overijssel niet wezenlijk af. Daarnaast profiteren ZZP-ers en het MKB tot op heden niet of maar zeer beperkt van Europese projecten. Het is de hoogste tijd dat daar verandering in komt. “Zelfstandigen en kleine ondernemers vertegenwoordigen juist een groot deel van de Overijsselse werkgelegenheid,” zegt Kokkeler. “Als we van Brussels geld Overijsselse banen willen maken is het van belang dat zij ook toegang krijgen tot deze stimuleringsmaatregelen.”

Het is de taak van de provincie om de investeringen een zo groot mogelijke doorsnede van de Overijsselse bevolking te laten bereiken. Daarom wil de PvdA van Gedeputeerde Staten weten hoeveel werkgelegenheid de nu voorgestelde investeringen gaan opleveren, en om ervoor te zorgen dat ook het midden- en kleinbedrijf toegang mee kunnen doen in de Overijsselse projecten. Het college heeft toegezegd dat voor ons uit te zoeken.

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler (1958) woont met zijn gezin in Enschede. Ben werkt sinds zijn twintigste voor de publieke zaak. Hij komt uit een rood nest. De mannen en vrouwen uit zijn familie komen uit de arbeidersbeweging van Drenthe, Brabant en Twente. Voor Ben gaan doen en denken hand in hand. Hij werkte vanaf de bovenbouw van

Meer over Ben Kokkeler