SAMEN WERKEN EN LEVEN

De PvdA maakt van Overijssel een plek waar iedereen een goed leven kan leiden. Een plek met werk voor een vast contract en een fatsoenlijk salaris. Een plek met goede en betaalbare voorzieningen in de buurt. Een plek waar we naar elkaar omkijken en niemand buitensluiten, ongeacht kleur, geloof of geaardheid, leeftijd of woonplaats.

Tussenstation

door Tijs de Bree op 28 april 2017

Onze koning is geïnterviewd door de man van Sportpaleis de Jong; het programma met als vast onderdeel ‘de massagetafel’. Met alleen een handdoek om het onderlichaam worden sporters geïnterviewd door Wilfried de Jong. Liggend op die tafel in confronterend fel licht vertelden sporters over sport en het leven. Als een fysiotherapeut masseert, duwt en trekt

lees verder »

Het museum Overijssel

door Zafer Aydogdu op 21 april 2017

We leven en wonen in een mooie provincie. Daar zijn we trots op, en we doen er alles aan om onze natuur, ons landschap en onze cultuur en kunst te behouden en te versterken. Cultuur is, net als wegen, openbaar vervoer, een belangrijke maatschappelijke taak waar de provincie gewoon voor moet gaan staan. Naar aanleiding

lees verder »

Meer dan stenen stapelen

door Tijs de Bree op 20 april 2017

Kantoren en huizen bouw je met stenen en cement. Hier en daar wat ijzer, een paar dakpannen, hout voor de kozijnen, wat glas in de ramen en je bent een heel eind. Maar het belangrijkste ontbreekt nog: een goed plan. Architecten, stedenbouwkundigen, creatievelingen, inrichters en ergonomen – deze specialisten en adviseurs dragen allemaal hun steentje

lees verder »

Oprichting PvdA afdeling Noordoost Twente

door Leander Broere op 19 april 2017

In de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2017 hebben de leden van de Partij van de Arbeid van de afdelingen Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen hun eerder uitgesproken intentie bevestigd: de opheffing van hun afzonderlijke afdelingen. Meteen daarna hebben de leden besloten een nieuwe afdeling op te richten: Partij van de Arbeid Noordoost Twente. Aan

lees verder »

Bewijs

door Anneke Beukers op 15 april 2017

De zon schijnt. De veranda lokt. Eigenlijk is het nog te koud om buiten te zitten, maar achter de beschutting van een glaswand aan de westkant lukt het net en geniet ik van mijn koffie. Een winterkoning zit op de rozenboog en schettert zijn of haar hoogste lied. Ik schiet er spontaan van in de

lees verder »

Geen snelle redding vogels en landschap

door Annemieke Wissink op 13 april 2017
Foto © Hans Hillewaert

Kater: onze voorstellen voor bescherming van boerenlandvogels en landschapselementen zijn gisteren verworpen. De coalitie van CDA, VVD, ChristenUnie en D66 stemde tegen beide voorstellen. Vogels Sinds 1960 zijn meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels verdwenen op het Nederlandse platteland. Met bijna alle soorten gaat het slecht, met een aantal heel slecht. De populatie van de patrijs en

lees verder »

PvdA luidt noodklok over landschapselementen

door Annemieke Wissink op 10 april 2017

Houtwallen, meidoornhagen, een enkele oude eik in een weiland: karakteristieke onderdelen die het aanzicht van het Overijsselse landschap bepalen. Het is de taak van de provincie en gemeenten om deze kwetsbare landschapselementen te beschermen. Maar in de nieuwe omgevingsvisie waarover de provincie woensdag beslist vervalt de ambitie om 50% van het Overijsselse landschap onder duurzaam

lees verder »

Wachtkamer

door Hans Nooter op 8 april 2017

Deze bijdrage is geschreven voor Koppelinks, het blad van de PvdA Steenwijkerland. De opening van luchthaven Lelystad in het voorjaar van 2019 houdt sinds begin dit jaar de gemoederen in onze provincie flink bezig. Gevraagd en ongevraagd verkondigen bezorgde burgers en een aantal politici dat ons een doemscenario wacht zodra Lelystad Airport in gebruik wordt genomen

lees verder »

Hand in hand!

door Ben Kokkeler op 7 april 2017

Deze week zagen we veel bekende Nederlanders hand in hand lopen. Terecht. Er kan niet genoeg actie gevoerd worden tegen homofobe opvattingen. Hand in hand op pad is sowieso een inspirerend symbool voor ons sociaal-democraten. Solidariteit is voor ons een kernwaarde. Aan inspiratie in deze dagen geen gebrek. Er is veel loos. Het komende kabinet

lees verder »

Wie wint de provinciale subsidieloterij?

door Zafer Aydogdu op 3 april 2017

De provincie Overijssel heeft veel verschillende subsidieregelingen: voor natuurbeheer, bodemsanering en groen in de stad, voor culturele instellingen, innovatie in ‘agro & food’, zonnepanelen, scholing in het MKB en nieuwe vormen van lokaal personenvervoer. Maar wie ontvangt die subsidies eigenlijk? Daarover heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. PvdA-Statenlid Zafer Aydogdu: “Overijssel heeft

lees verder »