Nummer 5

Roberto Kist

Mijn naam is Roberto Kist. Ik ben 27, woon in Zwolle en volg een studie om docent geschiedenis te worden. Ik zie om mij heen dat veel jongeren vaste grond onder hun voeten missen. Onzeker werk, de dreigende klimaatcrisis en de onmogelijkheid om een woning te vinden maakt het voor jongeren onmogelijk om zich voluit in te zetten voor hun toekomstdromen.

Deze zorgen zie ik echter niet alleen bij jongeren. In de hele samenleving leeft een gevoel van onzekerheid en soms zelfs angst voor de toekomst. De oplopende rekeningen voor eten, wonen en energie, steeds grotere verschillen tussen rijk en arm en het gevoel niet mee te kunnen komen in een snel veranderende wereld.

Zo lijken we allemaal onze eigen strijd te moeten voeren voor bestaanszekerheid en een mooie toekomst voor onszelf en onze naasten. Maar deze strijd zouden we niet ieder voor zich moeten voeren. De strijd voor bestaanszekerheid is een strijd van ons allen samen. De overheid zou daarbij zij aan zij moeten staan met haar inwoners om te zorgen voor bestaanszekerheid, betaalbare woningen, een duurzame toekomst, goed onderwijs en eerlijk werk.

Om iedereen de kans te geven alles uit zichzelf te halen, met hoop op een zekere en duurzame toekomst ben ik kandidaat voor de komende Provinciale Statenverkiezingen.