Algemeen Bestuurslid

Leon Biezeman

Leon Biezeman

Over Leon Biezeman

leon@verdraaid.nl

Al sinds mijn kindertijd ben ik mij bewust van idealen en rechtvaardigheid. Mijn opa was een overtuigd socialist en kon daar gedreven over vertellen. Hij gaf dat door aan zijn dochter, mijn moeder, die met haar verhalen over de AJC, de ‘Paasheuvel’ en met haar achtergrond als maatschappelijk werkster en ethica de verhalen van opa extra kracht bijzette. Zo ben ik geworden wie ik ben, een overtuigd socialist die zich, samen met de PvdA, wil inzetten voor een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

Ieder mens, ongeacht zijn of haar achtergrond, moet naar vermogen aan die samenleving deel kunnen nemen. Goed en passend onderwijs is daarbij een voorwaarde.

Na mijn studie ortho-pedagogiek ben ik mij verder gaan verdiepen in mensen met leerachterstanden en leerproblemen. Ik deed met name onderzoek naar – en publiceer over dyslexie.

Gelijke kansen voor iedereen, mensen met een achterstand of beperking op welk gebied dan ook, niet uitsluiten, maar verder helpen.