Milieu

Iedereen wil leven in een gezonde en veilige omgeving, met zuivere lucht, een schone bodem en helder water. De PvdA verkiest het welzijn en de gezondheid van velen boven de economische ontwikkelkansen van enkelen.

Kringloopeconomie

Veel van ons handelen heeft een effect op het milieu. Dit geldt ook voor economische activiteiten in onze provincie, zoals industriële productie en intensieve landbouw. De ‘voetafdruk’ van economische activiteiten willen we zo klein mogelijk maken. Een manier om dat te bereiken is het streven naar sluitende kringlopen. Deze zogenaamde kringloopeconomie is een systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Kortom, afval bestaat niet: afval is een grondstof.

Asbest

Asbest is een gevaar voor de volksgezondheid. Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden. Maar de sanering gaat (te) traag en risico’s van illegale storting, branden en verontreiniging nemen toe. De Rijkssubsidie asbestsanering is onvoldoende om versnelling van de sanering te realiseren. Veel particuliere eigenaren van woningen met asbestdaken zijn financieel niet in staat om het asbest te verwijderen en het gebouw te voorzien van een nieuw dak. We helpen deze mensen met subsidie of een lening, waarbij we tegelijkertijd het verduurzamen van het gebouw stimuleren.

Luchtvaart en vliegroutes

De plannen rond de uitbreiding van luchthaven Airport Lelystad leiden tot veel maatschappelijke onrust in Overijssel en daarbuiten. De geplande (laag)vliegroutes hebben ernstige gevolgen voor het woon- en leefgenot van veel inwoners van onze provincie. Bij een project dat zo’n grote impact heeft op zoveel mensen moet het proces kraakhelder zijn, moeten alle betrokkenen worden gehoord en moeten de belangen van onze inwoners serieus worden genomen. Dat is onvoldoende gebeurd. Ons standpunt is en blijft dat eerst het Nederlandse luchtruim opnieuw ingedeeld moet worden voordat sprake kan zijn van uitbreiding van Lelystad Airport. Laagvliegroutes van en naar de luchthaven zijn onbespreekbaar.

Veehouderij en volksgezondheid

De uitstoot van fijnstof en ziekteverwekkers door de veehouderij baart ons grote zorgen. Uit onderzoek van de RIVM blijkt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat veehouderij gezondheidsrisico’s voor de omwonenden kan veroorzaken. De volksgezondheid staat voor ons op één, niet alleen in woorden maar ook in daden. Waar gerede twijfels bestaan over de gezondheidseffecten, kiezen wij altijd de gezondheid boven economische ontwikkelingen.

Olasfa

De sanering van het zwaar verontreinigde Olasfa-terrein heeft veel te lang geduurd en heeft voor veel overlast gezorgd. De schoonmaak van de oude asfaltfabriek moet zo snel mogelijk worden afgerond.