Zorgen over toekomst busvervoer

Door Hans Nooter op 24 januari 2022

De aanhoudende problemen met het busmaterieel van Keolis zijn voor de PvdA aanleiding geweest om wederom mondelinge vragen te stellen. De laatste week is er publiciteit geweest, hebben vakbonden zich laten horen en gisteren heeft de provincie een termijn gesteld aan het op orde hebben van de busvloot, gekoppeld aan het opleggen van een boete van 5000 euro per bus.

PvdA-Statenlid Hans Nooter vindt dat de toekomst van het busvervoer op het spel staat. De problemen met het materieel blijken erg weerbarstig en het beeld van kinderziektes heeft plaatsgemaakt voor een situatie met structurele en fundamentele problemen. Deze raken de chauffeurs en medewerkers van de vervoerder en niet in de laatste plaats ook de reizigers. De problemen worden gemaskeerd door de verminderde dienstregeling vanwege de pandemie. Dit maakt dat er ruimte is om bussen aan de kant te houden.

Nooter begon zijn vragen aan Gedeputeerde Staten met een compliment voor de medewerkers van Keolis. Zij hebben sinds 2019 bij de uitoefening van hun beroep veelvuldig te maken met ook voor hen zeer ongemakkelijke situaties. Stilvallende bussen op de snelweg, problemen met de stuurkolom en de instellingen van de cabine, kieren en uitval van verwarming. Daarbovenop de beperkingen en de risico’s ten gevolge van de pandemie. Niet zonder gevolg. Een deel van de chauffeurs heeft langdurige gezondheidsklachten en is thuis. Ondanks alle tegenslagen hebben de medewerkers het openbaar vervoer overeind en onze gebieden bereikbaar gehouden.

Gedeputeerde Boerman bevestigde oog te hebben voor de moeilijke omstandigheden voor de medewerkers. Tegelijkertijd is er sprake van zakelijke verhoudingen die ook juridisch doorwerken. Nooter: “De boete die nu boven de markt hangt is juridisch begrijpelijk maar niet de oplossing. Ik verwonder me dat voor de keuring van de bussen geen onafhankelijk technische specialisten worden gevraagd. Wat betekent dit voor het vervolg? Bij het ingaan van een nieuwe concessie met een nieuwe vervoerder zal volstrekt duidelijk moeten zijn wat de staat van de bussen is. Ook voor medewerkers en andere betrokkenen dient er een onafhankelijke uitspraak over de deugdelijkheid te komen. Ook ben ik zeer voor een time out waarbij de pechbussen op peil worden gebracht en het vervoer met comfortabele, veilige bussen wordt gedaan.”

De gedeputeerde heeft aangegeven dat desnoods een deel van de bussen niet mee kan naar de nieuwe concessie. Dat roept de vraag op waar de rekening valt, immers de bussen zijn met gemeenschapsgeld aangeschaft door Keolis. Het mag niet zo zijn dat de provincie een groot verlies moet nemen en dat de reiziger en de regio vanaf 2023 een veel mindere dienstregeling krijgen. Het imago en de betrouwbaarheid hebben al een klap gehad. Duidelijk is dat we er de komende maanden bovenop zullen zitten en garanties willen voor het toekomstig busvervoer en de medewerkers. ‘

Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter