Zeker zijn van een fijn huis: werkbezoek aan DeltaWonen

Door Niels van der Hoorn op 27 februari 2019

Zeker zijn van een fijn huis, ook voor starters en senioren. Dat is een grote opgave waar we de komende jaren tegenover staan. Daarom zijn we op bezoek geweest bij DeltaWonen in Zwolle. DeltaWonen is als woningbouwcorporatie verantwoordelijk voor het verhuren en onderhouden 15.000 woningen in Zwolle, Kampen en in Oldebroek. DeltaWonen huisvest 40% (!) van de huurders in Overijssel.

Inmiddels staan er in Zwolle 31.750 mensen ingeschreven voor een woning, met een gemiddelde wachttijd van vier jaar. Hoe langer je staat ingeschreven des te sneller je aan een woning kunt komen. Dat is niet altijd eerlijk voor mensen die op kort termijn een woning nodig hebben. Ook zijn er ontzettend veel woningzoekprogramma’s waar je jezelf voor kunt inschrijven; iedere corporatie heeft zijn eigen systeem. Dat kan natuurlijk handiger. Wij zouden graag zien dat er naar betere en slimmere methodes wordt gezocht om de woningen aan te bieden.

We gingen in gesprek met Evert Leideman, Martijn Sweitser en Berenda de Paus. Die ons vertelde over de uitdagingen op de woningmarkt in Overijssel. Om de komende jaren voldoende woningen te bouwen is het belangrijk dat we op een andere manier gaan nadenken over de woningbouw. Zo kunnen we bijvoorbeeld meer circulair gaan bouwen door bijvoorbeeld een oud kantoorpand om te bouwen naar een wooncomplex voor starters, op zo’n manier dat het later ook omgebouwd kan worden naar gezinswoningen. Op die manier bouw je voor de toekomst.

DeltaWonen liet ons in de binnenstad mooie voorbeelden van projecten zien waar gebouwd werd voor de sociale sector en anderzijds kantoren werden omgebouwd voor studentenhuisvesting. Mooi om te zien dat zij met gemeenten en de markt de samenwerking opzoeken om tot goede passende woningen te kunnen komen, het motto daarbij is ‘een passend thuis’. Ook was het mooi om te zien zij de vervoersbewegingen van de bouw van woningen zo laag mogelijk willen houden, om daarbij bij te dragen aan het klimaat.

Ook hebben we gesproken over de verduurzaming van woningen, want het is niet alleen belangrijk dat er voldoende passende woningen zijn, maar ook de energierekening moet betaalbaar zijn. Dit moeten we met elkaar gaan doen. Momenteel verduurzaamd de coöperatie meer dan 1000 woningen op jaarbasis. Een grote opgave, maar het laat zien dat het mogelijk is. We zullen zeker contact blijven houden om met elkaar te zorgen voor voldoende woningen in Overijssel.

Niels van der Hoorn

Niels van der Hoorn

Mijn naam is Niels van der Hoorn. Ik ben 27 jaar en woon in Zwolle. In het dagelijks leven werk ik als juridisch adviseur bij verschillende gemeenten. Vanaf jongs af aan ben ik al betrokken bij wat er speelt in de maatschappij. Zo vond ik als leerling al dat jongeren betrokken moesten worden bij het

Meer over Niels van der Hoorn