Door Zafer Aydogdu op 3 april 2017

Wie wint de provinciale subsidieloterij?

De provincie Overijssel heeft veel verschillende subsidieregelingen: voor natuurbeheer, bodemsanering en groen in de stad, voor culturele instellingen, innovatie in ‘agro & food’, zonnepanelen, scholing in het MKB en nieuwe vormen van lokaal personenvervoer. Maar wie ontvangt die subsidies eigenlijk? Daarover heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

PvdA-Statenlid Zafer Aydogdu: “Overijssel heeft een bevolking met uiteenlopende achtergronden: jong en oud, burgers en buitenlui, arbeiders en ondernemers, laag en hoog opgeleid, rijk en arm. Wij vinden dat al die mensen mee moeten kunnen doen in onze samenleving. In een ideale wereld krijgen ze dus ook allemaal in dezelfde mate toegang tot provinciale subsidies voor slimme ideeën en mooie initiatieven. Maar is dat ook zo? Zijn de mensen en organisaties die de weg vinden naar de provinciale loketten een goede afspiegeling van de Overijsselse samenleving? Dat is onze vraag.”

De PvdA Overijssel wil van Gedeputeerde Staten weten in hoeverre provinciale subsidieregelingen bekend zijn bij de inwoners en organisaties van Overijssel. Zijn de toekenningen van subsidies representatief verdeeld over de bevolking van de provincie? Bovendien vallen er elk jaar subsidieaanvragers buiten de boot. Hoe zit het met hen? Kortom, wie krijgt het geld en wie het deksel op de neus? Wie wint de provinciale subsidieloterij?

Zafer Aydogdu

Zafer Aydogdu

‘Ik wil voor Overijssel werken aan een tolerante samenleving waarin voor iedereen plaats is. En waar iedereen gelijke kansen en mogelijkheden heeft. Een provincie waarin autochtonen en allochtonen op een vreedzame, plezierige en gelijkwaardige manier  met elkaar omgaan.’  Hij is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor Cultuur, Sociaal Flankerend Beleid, Integratie, Kwaliteit Openbaar Bestuur & Financiën en

Meer over Zafer Aydogdu