Werk maken van zwemvaardigheid

Door Niels van der Hoorn op 7 juni 2022

In oktober 2021 heeft de provincie het sport- en beweegakkoord gepresenteerd. We hebben ons voorgenomen voor om de meest beweegvriendelijke en sportieve provincie te worden. We investeren in de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners, en in een vitale, inclusieve samenleving. Allemaal mooie doelen waar wij PvdA’ers gelukkig van worden.

In dit akkoord hebben wij ons ingezet voor het verbeteren van zwemvaardigheid van onze inwoners. Nu de zomer en dus het zwemseizoen voor de deur staat hebben we de gedeputeerde vandaag gevraagd hoe het er voor staat. Wat blijkt? Er zijn veel partijen actief in de zwemwereld die druk bezig zijn om zwemvaardigheid te verbeteren: private en publieke zwemaanbieders, KNZB, NRZ, het onderwijs en anderen. Alleen zijn zij niet altijd op de hoogte van elkaars initiatieven. 

Daarom organiseert de provincie binnenkort een kennisbijeenkomst waarin alle stakeholders in de zwemwereld bij elkaar komen om van elkaar te kunnen leren. Op die manier zetten we stappen in de goede richting om zwemvaardigheid voor iedereen mogelijk te maken. Natuurlijk zullen wij bij deze bijeenkomst aanwezig zijn om met al deze organisaties in gesprek te gaan.

Niels van der Hoorn

Niels van der Hoorn

Mijn naam is Niels van der Hoorn. Ik ben 27 jaar en woon in Zwolle. In het dagelijks leven werk ik als juridisch adviseur bij verschillende gemeenten. Vanaf jongs af aan ben ik al betrokken bij wat er speelt in de maatschappij. Zo vond ik als leerling al dat jongeren betrokken moesten worden bij het

Meer over Niels van der Hoorn