Door Hans Nooter op 6 maart 2017

Weerselo: PvdA pleit voor snelle verkeersmaatregelen

De PvdA wil dat de provincie in Weerselo maatregelen treft om de veiligheid en leefbaarheid langs de N343 te verbeteren. PvdA-Statenlid Hans Nooter maakte zich in de Statenvergadering van 1 maart hard voor het snel nemen van zogenaamde ‘no regret’ maatregelen. “Denk daarbij aan snelheidsremmende maatregelen, veiliger oversteekplaatsen of signalering,” zegt Nooter.

De PvdA wil snel actie om Weerselo leefbaar en veilig te houden nu de rondweg steeds langer op zich laat wachten. “De discussie over de rondweg duurt nu al 12 jaar en het blijft onduidelijk op welke termijn een definitief plan tot uitvoering komt. Nu de provincie op verzoek van Provinciale Staten in overleg gaat met de gemeente over het centrumplan is het logisch daar ook veiligheids- en leefbaarheidsmaatregelen in mee te nemen.”

De provinciale weg N343 Oldenzaal – Slagharen loopt dwars door de kern van Weerselo in de gemeente Dinkelland. Plannen voor een rondweg zijn er al jaren. In 2004 legde de provincie het ontwerpplan ‘Door of om Weerselo’ ter visie, en al in 2007 is het plan voor de rondweg in hoofdlijnen door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Maar nog steeds is het plan niet uitgevoerd. De vraag is of de rondweg er überhaupt nog gaat komen: een voor de crisis geplande wijk met honderden woningen komt er niet, en inwoners en politiek zijn verdeeld over de aanleg.

“Het gaat nog jaren duren voordat de nieuwe weg er ligt, áls hij er al komt,” vindt Nooter. “Tot die tijd kunnen we de bevolking van Weerselo niet aan haar lot overlaten. Met een paar slimme maatregelen kunnen we tot de discussie is uitgewoed in ieder geval de leefbaarheid van het dorp aanzienlijk verbeteren.”

Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter