Door op 4 februari 2015

Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart worden niet alleen de provinciale staten verkozen, maar ook de algemene besturen van de Waterschappen. Met uw stem kiest u het algemeen bestuur van het waterschap en geeft u aan wat u belangrijk vindt in uw omgeving als het om water gaat. Waterschappen beheren dijken, gemalen en zuiveringsinstallaties. Ze zorgen ervoor dat er voldoende, veilig en schoon water beschikbaar is voor landbouw en natuur, recreatie, ondernemers en natuurlijk voor burgers.

In Overijssel zijn vijf verschillende waterschappen werkzaam. Het gaat om Vechtstromen (het grootste deel van Twente en Noord-Oost Overijssel), Groot Salland (West Overijssel) en Reest en Wieden (Steenwijkerland en een deel van de gemeente Zwartewaterland). In het zuiden van de provincie komen we dan nog Rijn en IJssel tegen, en de kleine stukjes Overijssel die aan de westkant van de IJssel liggen vallen onder Vallei en Veluwe.

PvdA

In Reest en Wieden, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe doet de PvdA zelfstandig mee. Maar de PvdA doet niet overal met een eigen lijst mee aan de waterschapsverkiezingen. Op een aantal plaatsen ondersteunen we in plaats daarvan de lijst Water Natuurlijk. Dat doen we niet alleen. Water Natuurlijk wordt breed gesteund door een groot aantal maatschappelijke organisaties zoals Natuurmonumenten, het Landschap Overijssel en de Bond Heemschut. Maar ook door bijvoorbeeld GroenLinks en D66.

Water Natuurlijk

Water Natuurlijk wil door efficiënt en duurzaam waterbeheer een goede balans vinden tussen ecologie en economie. Mooi en gezond water voor natuur, recreatie en sportvisserij: dat is het doel. Daarom roepen wij u op om in Groot Salland te stemmen op Water Natuurlijk. U vindt alles over Water Natuurlijk in Groot Salland op haar verkiezingswebsite. En hier leest u het programma van Water Natuurlijk

Op de lijst van Water Natuurlijk Groot Salland staan in totaal zes PvdA’ers. Bert Hinnen uit Wijhe staat op plaats twee, Piet de Noord uit Deventer op vier. Water Natuurlijk heeft in het huidige algemeen bestuur zes zetels. Op plaats dertien staat Herman Sieben uit Zwolle, op veertien Ivo Leijten uit Raalte. En op negentien en twintig staan twee lijstduwers: Jan ter Schegget en Martin Knol, beide uit Zwolle.