Vrouwenplatform Carree is failliet: PvdA en VVD vragen om actie

Door Annemieke Wissink op 24 juni 2020

Vrouwenplatform Carree is failliet. Na 45 jaar komt daarmee een einde aan de organisatie die zich inzette voor de positie van vrouwen en meisjes in Overijssel. Het is een pijnlijk verlies voor onze provincie.

Organisaties als Carree zijn hard nodig. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet. Nog steeds krijgt 45 procent van de Nederlandse vrouwen vanaf haar 15e levensjaar te maken met geweld. Nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen. En veel vrouwen hebben last van seksuele intimidatie op straat, op het werk en in de kroeg.

Carree verzette zich hiertegen. De organisatie wapende vrouwen met kennis, kunde en toegang tot een enorm netwerk. Bijvoorbeeld met projecten als Eigen Kracht Werkt, om het aandeel vrouwen in de ICT te vergroten. Of Vrouwen Coachen Meiden, waarin vrouwen met levenservaring werden gekoppeld aan meiden die het even niet makkelijk hebben. Carree was een plek waar vrouwen hun ambities konden uitspreken, kennismaakten met een cultuur waarin vrouwen in vrijheid hun mannetje mogen staan en waar schrijnende thuissituaties veilig aan de kaak konden worden gesteld.

Coronatijd

Dat zo’n organisatie failliet gaat is sowieso bedroevend, maar helemaal ellendig is het als dat gebeurt in coronatijd. Huiselijk geweld neemt toe. De economische crisis treft vrouwen onevenredig hard, waardoor hun zelfstandigheid op losse schroeven komt te staan. Juist nu is een organisatie als Carree extra nodig.

Daarom vraagt de PvdA samen met de VVD om te garanderen dat er in Overijssel plekken zijn en blijven waar vrouwen veilig terechtkunnen met hun ambities, vragen en zorgen. De provincie moet er bovendien voor zorgen dat de kennis en kunde van Carree niet verloren gaat, maar bij andere organisaties een onderdak vindt.

Snel actie

Er moet snel actie ondernomen worden om te zorgen dat projecten om kwetsbare vrouwen te helpen doorgang kunnen vinden. Daarvan zijn al goede voorbeelden. Het project ‘Vrouwen coachen Meiden’ is in de omgeving Zwolle gered. De gemeente ziet de waarde van het project en wil het in stand houden en onderbrengen bij Travers Welzijn. Hopelijk krijgen ook de andere projecten van Carree snel een nieuw thuis. De organisatie kan helaas niet blijven bestaan, maar het goede werk mag absoluut niet verloren gaan.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink