Volhouden

Door Bert Otten op 9 april 2020

We verkeren nu al weken in angstige en onzekere tijden. De ziekte, de angst en de eenzaamheid van velen vragen het uiterste van ons. Maar we moeten samen volhouden. Saamhorigheid is het beste wapen tegen deze crisis. Gelukkig zien we dat op vele plekken terug in de samenleving en ook in onze partij. Er ontstaan mooie initiatieven zoals leden die oudere leden bellen, videohuiskamerbijeenkomsten en belcircles. Juist nu in deze moeilijke tijden moeten we vasthouden aan onze waarden. Opkomen voor elkaar, kwetsbaren beschermen en internationale solidair zijn. Deze crisis laat ons zien hoe belangrijk een sterke, goed georganiseerde publieke sector is. Het is nu alle hens aan dek maar na de crisis kunnen we niet verder gaan met de doorgeslagen flexibilisering, de marktwerking en het dominante efficiency-denken. Wat dat betreft ligt voor de sociaaldemocratie de bal op de stip, zoals Marcia Luyten het onlangs zo mooi formuleerde in de Volkskrant.

Volhouden met oog voor onze waarden betekent ook aandacht voor datgene dat bij uitstek verbeelding, inspiratie en troost biedt voor veel mensen en dat is de wereld van kunst en cultuur. Op 13 maart is radicaal een einde gekomen aan het bezoeken van een toneelvoorstelling, een concert, een museum, een festival of je muziekrepetitie. De gevolgen voor de culturele sector waar maar liefst 60 % van de werkenden zzp‘er is, zijn immens.

Ook in Overijssel zijn die gevolgen zichtbaar en voelbaar. Vele mensen zitten zonder werk en instellingen dreigen om te vallen. Onze fractie heeft de provincie opgeroepen om in deze crisistijd extra aandacht te geven aan de Overijsselse culturele sector. En gelukkig krijgt die oproep gehoor. Overijssel gaat in Den Haag lobbyen om steunmaatregelen voor kunst en cultuur. Daarnaast gaat de provincie verkennen tegen welke problemen Overijsselse artiesten en instellingen aanlopen en hoe de provincie hen kan ondersteunen.

Volhouden is het codewoord de komende tijd. Om vol te kunnen houden hebben we verbeelding en troost nodig. Wat is het dan mooi om te zien dat vele Overijsselse cultuur en kunstinstellingen hun creatieve kracht in deze moeilijke ijden inzetten met allerlei prachtige online-initiatieven. Wennen aan de ‘anderhalvemetersamenleving’ waarvan we niet weten hoelang die nog duurt, valt niet mee. Maar kunst en cultuur hebben we juist nu nodig om ons door deze tijd te slepen. Het zou prachtig zijn als de provincie ook deze innovatie online initiatieven gaat ondersteunen en promoten. Want samen komen we door deze crisis!

Hou vol, blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Bert Otten

Bert Otten

Bert Otten (1963) woont in Hengelo en is geboren in Zwollerkerspel. Hij werkt als senior-adviseur bij Radar Advies te Amsterdam en is als fellow verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting waar hij zich vooral bezighoudt met arbeidsvraagstukken. In zijn vrije tijd speelt Bert gitaar, leest hij graag, voetbalt hij af en toe en kun je

Meer over Bert Otten