Door Ben Kokkeler op 22 maart 2016

Vinger aan de pols van de Overijsselse jeugdzorg

De PvdA wil van Gedeputeerde Staten weten hoe de overdracht van jeugdzorg naar de Overijsselse gemeenten is verlopen.

Op 1 januari 2015 is jeugdzorg ook in Overijssel overgedragen naar de gemeenten. De decentralisatie is een complexe operatie met een grote maatschappelijke impact, waaraan een jarenlange voorbereiding vooraf ging. Inmiddels zijn we een jaar verder.

“Ons beeld is dat de transitie in Overijssel overwegend goed is verlopen,” zegt PvdA-Burgerstatenlid Ben Kokkeler. “Maar we hebben zorgen over de ontwikkeling van de sociale voorzieningen en werkgelegenheid voor kwetsbare en kansarme jongeren in onze provincie.”

“Er bereiken ons geluiden dat jeugdzorgaanbieders door administratieve problemen de door hen geleverde zorg niet volledig met gemeenten kunnen verrekenen. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van de zorg, en dus voor de toeleiding van kansarme jongeren naar werkgelegenheid in onze provincie.”

Daarom vraagt de PvdA aan Gedeputeerde Staten om te rapporteren over de transitie van jeugdzorg naar de Overijsselse gemeenten. De PvdA wil weten welke effecten de overdracht heeft gehad voor de jeugdzorg en op de werkgelegenheid voor kwetsbare en kansarme jongeren, en hoe GS de ontwikkeling van de Overijsselse jeugdzorg in relatie tot jeugdwerkloosheid ziet in 2016 en 2017.

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler (1958) woont met zijn gezin in Enschede. Ben werkt sinds zijn twintigste voor de publieke zaak. Hij komt uit een rood nest. De mannen en vrouwen uit zijn familie komen uit de arbeidersbeweging van Drenthe, Brabant en Twente. Voor Ben gaan doen en denken hand in hand. Hij werkte vanaf de bovenbouw van

Meer over Ben Kokkeler