Door Hans Nooter op 7 mei 2017

Veilig verkeer: ken u zelf!

Het aantal verkeersdoden is in Overijssel vorig jaar het hardst gestegen van heel Nederland. In 2016 vielen er 59 doden, 18 personen ofwel 44 procent meer dan in 2015. Landelijk ging het om 8 dodelijke ongevallen meer. Tot 2014 was de trend lange tijd neerwaarts. Statistiek over het aantal ernstig gewonden toont dat ook hier sprake is van een opwaartse trend. Achter de kille cijfers is sprake van een hoop slachtofferleed door het gemis van dierbaren en ernstig, veelal voor altijd, verstoorde levens.

Verkeersveiligheid is een taak van de provincie. In september 2016 hebben Provinciale Staten de ‘Beleidsimpuls verkeersveiligheid’ vastgesteld. De focus ligt op vijf speerpunten: schoolgaande kinderen, fiets, rijden onder invloed, snelheid en weginrichting. Die vijf weerspiegelen grotendeels de factoren die samenhangen met onveiligheid in het verkeer. De noodzaak voor de beleidsimpuls is duidelijk: de doelstellingen voor verkeersveiligheid 2020 worden met de negatieve ongevallentrend bij lange na niet gehaald.

Veiligheid vraagt om een mix van acties die grofweg kunnen worden benaderd als technisch zoals weginrichting, bebording, signalering, snelheidsbeperking en als gedragsgericht. Ondanks inzet op een reeks van acties gericht op beide type acties slagen we er niet in het verkeer veiliger te maken. Dit roept de vraag op of we het juiste doen. Moet de pakkans voor ongewenst gedrag omhoog? Fietslichtcontroles? Is het bereik van projecten met provinciale subsidie die veilige verkeersdeelname van scholieren, fietsers en senioren bevorderen te beperkt? Zijn campagnes niet indringend genoeg? Of… spelen er andere zaken waarvoor aandacht nodig is? Wat vaststaat is dat de laatste jaren zowel de elektrische fiets als de smartphone op grote schaal hun intrede in het verkeer hebben gedaan. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze beide een rol spelen in de ongevalscijfers.

Hoe hier op in te spelen? Er zijn apps in ontwikkeling die bepaalde functies van de smartphone uitzetten, zodra het voertuig met bepaalde snelheid rijdt. Ook voor het beïnvloeden van ongewenst telefoongebruik bij fietsers (en voetgangers) is dit een mogelijkheid. In dit kader is de app ‘Fietsmodus’ geïntroduceerd. Wanneer de app draait tijdens het fietsen schakelt het scherm van de smartphone uit en kan men deze niet gebruiken. Fietsers die de app gebruiken kunnen beloningspunten verzamelen waarmee ze kans maken op bioscoopkaartjes, een T-shirt of een fiets. Willen ze de smartphone toch gebruiken, dan moet de app worden onderbroken en worden geen beloningspunten verdiend. Over de doeltreffendheid van corrigerende apps in het verkeer is nog geen onderzoek verschenen.

De slechte ontwikkeling van de verkeersveiligheid geeft alle aanleiding er aandacht voor te vragen in de Staten. Wees ook zelf onderdeel van de noodzakelijke verandering en ken u zelf! Multi-tasken en veilig verkeer gaan niet samen.

Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter