Door Tijs de Bree op 13 oktober 2016

“Van cruciaal belang”: rol kwaliteitsteam luchthaven nog niet uitgespeeld

De aanbevelingen die het kwaliteitsteam doet over de ruimtelijke kwaliteit van de voormalige luchthaven Twente worden verwerkt in verdere ontwikkeling van het gebied. Die opdracht geeft een PvdA-amendement aan Gedeputeerde Staten. Gisteren is het amendement met 37 stemmen tegen zeven aangenomen.

“Fundamenteel”
Fractievoorzitter Tijs de Bree noemt de aanname van het amendement “van cruciaal belang”. “De rol en adviezen van het kwaliteitsteam zijn essentieel voor het succes van Tech Base Twente. De luchthaven is een bijzondere plek met een unieke geschiedenis, midden in de natuur. Die buitengewone eigenschappen moeten een stem krijgen in alles wat er op het terrein gebeurt. Dat is fundamenteel.”

“Dit project moet meer zijn dan papieren grondexploitaties, plangrenzen en kaderstellingen. ‘Iconisch’, zeggen we steeds dat het worden moet, voor minder doen we het niet,” vult PvdA-burgerlid Ben Kokkeler hem aan. “Als we de kwaliteiten die het team beschrijft niet bij alles wat we doen voorop stellen wordt de Tech Base straks een zoveelste doorsnee industrieterrein. Daarvoor past de PvdA. Om het potentieel van het luchthaventerrein waar te maken is het kwaliteitsteam absoluut onmisbaar.”

Technology Base Twente
‘Technology Base Twente’ moet het paradepaardje van de Twentse maakindustrie worden, een plek waar hoogwaardige kennis wordt omgezet in duurzame hightech bedrijvigheid. Om de gedaantewisseling van oud militair luchthaventerrein tot ‘Tech Base’ te realiseren is het werk van het kwaliteitsteam onmisbaar. De afgelopen anderhalf jaar adviseerde het onafhankelijke team de provincie en de gemeente Enschede over hoe zo’n hightech bedrijvenpark zonder verstoring kan worden ingepast in de omliggende natuur. Uit dat proces kwamen tien spelregels rollen die volgens het team de leidraad moeten zijn voor de ontwikkeling van Technology Base Twente.

Aanbevelingen
De adviezen van het kwaliteitsteam zijn verwerkt in het Beeldkwaliteitsplan voor het luchthaventerrein. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om duurzaamheid, inventiviteit en respect voor het landschap. Daarnaast wordt bijvoorbeeld aanbevolen om op zoek te gaan naar slimme parkeergelegenheid voor duurzame vervoersmiddelen, moet de bestaande bebouwing worden gekoesterd en moet de natuur ‘s nachts zo min mogelijk worden verstoord door verlichting. Al deze aanbevelingen worden nu samenhangend meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het gebied.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree