Vaart maken met banen voor jongeren

Door Hans Nooter op 23 november 2020

Jongeren, flexwerkers en uitzendkrachten zijn het hardst getroffen door de coronacrisis. Het jaarrapport van het UWV, Regio in Beeld, is er duidelijk over. Zij vormen momenteel de grootste groep werkzoekenden. Daarnaast is een veel grotere groep Overijsselaars onzeker over werk en financiële positie vanwege de huidige crisis.

Dit maakt mij en ik denk velen erg ongerust. Want je zult maar net je diploma hebben, een carrière of leuk werk hebben in de evenementen-, cultuur of horecabranche en te horen krijgen dat er helaas geen werk is. Of dagelijks ervaren dat je met velen solliciteert op die ene eerste baan. Tegelijkertijd horen we  de noodkreten vanuit de zorg over personeelstekorten, de bezetting is daar iedere dag weer een groot probleem. Gelukkig zijn er mooie voorbeelden waar mensen succesvol over stappen naar deze sector.

Niet iedereen is in de positie om rechtstreeks een overstap te maken naar een andere sector of beschikt over voldoende startkwalificatie, zo staakt een aanzienlijke groep leerlingen voortijdig de opleiding. We moeten nú voorkomen dat er een generatie komt die de boot mist doordat stage en werkplekken er niet zijn. Jongeren die geen volgende stap kunnen maken die perspectief biedt.

Bij de begrotingsbehandeling van de provincie Overijssel op 11 november hebben wij daarom een pleidooi gehouden om op korte termijn vaart te maken voor een aantal specifieke groepen via onze Overijsselse arbeidsmarktaanpak. We vroegen: wat doet de provincie nu op dat punt van jongeren, stageplekken en starters op de arbeidsmarkt?

In het bijzonder één groep hebben we extra onder de aandacht gebracht, namelijk jongeren op MBO-niveau. Dit is een groep die het sowieso moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Er is een relatief grote uitval in het onderwijs en bij een economische crisis zijn zij degene die als eerste weer op straat staan. Door de coronacrisis zijn veel lessen moeilijk uit te voeren in de 1,5-meter-samenleving en er is een nijpend tekort aan stageplekken.

PvdA-gedeputeerde Tijs de Bree herkende zich sterk in de vragen die bij ons leven. In de plannen van de provincie is extra geld beschikbaar gemaakt voor ondersteuning en scholing. De provincie werkt nauw samen met de arbeidsregio’s, gemeenten, bedrijfsleven en het onderwijs. Het doel is om het extra miljoen voor de arbeidsparticipatie in te zetten in combinatie met de bestaande scholingsfondsen. Daarmee kan versneld worden ingespeeld op de behoeften bij specifieke groepen zoals studenten in het MBO.

De gedeputeerde heeft toegezegd om direct na goedkeuring van de begroting de plannen verder uit te werken. De Staten zullen op korte termijn een overzicht ontvangen van de acties om juist de starters extra steun te geven. Onder meer door hen training, stages en begeleiding te kunnen bieden zodat die eerste betaalde baan ook in deze coronatijd toch binnen bereik komt.

Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter