Door Tijs de Bree op 4 december 2014

Tempo maken met ontwikkeling luchthavengebied!

Op woensdag 3 december vergaderden de gemeenteraad van Enschede en de Provinciale Staten van Overijssel samen over het rapport van de commissie van wijzen en de toekomst van de luchthaven Twente. In de afgelopen maanden hebben provincie en gemeente nauw samengewerkt, een uniek proces waarover de PvdA erg te spreken is. Door elkaar direct te betrekken bij het proces wordt alle ruis op de lijn weggenomen en hebben we vaart kunnen maken om het luchthaventerrein een goede en aansprekende toekomst te geven.

De PvdA Enschede en de PvdA Overijssel kunnen zich goed vinden in het rapport dat de commissie Wientjes heeft opgesteld. Het presenteert een visie die is gericht op de ontwikkeling van de Twentse economie, maar die ook rekening houdt met de unieke omgeving van de luchthaven. Technology Base Twente moet het paradepaardje van de Twentes maakindustrie worden, een plek waar hoogwaardige kennis wordt omgezet in concrete producten en diensten, die daar vervolgens ook direct getest kunnen worden.

De gezamenlijke aanpak heeft dus geleid tot een mooi rapport en een goed idee. Nu is het zaak om tempo te houden. We moeten – zowel in de gemeenteraad als in de Staten – de energie en de eendracht die we de afgelopen maanden hebben ervaren behouden. Daarbij is het belangrijk om elkaar ruimte en het vertrouwen te geven en elkaar niet op te zadelen met waslijsten aan moties, kaders en wensenlijstjes. Vaart houden, vertrouwen hebben, en snel vervolgstappen nemen om de uitkomst van het proces te verzilveren. Dat is wat er nu moet gebeuren.

De PvdA wil dat vervolg vóór 1 januari 2015 vorm geven. Er moet een kwartiermaker voor het gebied worden aangesteld, er moet een topteam worden samengesteld om het gebied op de kaart te zetten, en dat team moet zo snel mogelijk worden aangehaakt bij relevante organisaties – overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen. Dat team zijn de mensen in het veld. Die moeten het gaan doen. Eigenstandig, maar met regelmatige terugkoppeling aan de Staten en aan de gemeenteraad.

Doel van dat team moet zijn om eind februari al te komen met de randvoorwaarden waaraan zij denken dat moet worden voldaan om het luchthaventerrein te maken tot een absolute topper op het gebied van nieuwe materialen, nieuwe productiemethoden en duurzame hightech bedrijvigheid. Daarover wil de PvdA op respectievelijk 8 en 10 december een eensluidend besluit nemen in Raad en Staten.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Deventer woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter voor de PvdA Overijssel. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel. Het profiel van Tijs op de website van de provincie Overijssel.      

Meer over Tijs de Bree