Door Anneke Beukers op 7 oktober 2013

TechWise Twente en de toekomst van de techniek

Overijssel ondersteunt een aantal projecten op het gebied van technische opleidingen en innovatie. Een voorwaarde voor zulke ondersteuning is samenwerking tussen de drie O’s: Onderwijs, Ondernemers en Overheid.

Om te helpen die samenwerking beter tot stand te brengen is ‘TechWise Twente’ opgericht, een nieuw centrum voor innovatief vakmanschap. Bij de feestelijke opening op vrijdag 4 oktober op het ROC van Twente waren ruim 150 aanwezigen vanuit deze drie sectoren: ondernemers die voor de samenwerking getekend hebben, bestuurders uit Hengelo en de omliggende gemeentes, en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, MBO-HBO en Universiteit van Twente.

John van der Vegt, voorzitter van het College van Bestuur van het ROC van Twente, ondertekende namens de onderwijsinstellingen het ‘prestatie- en innovatiecontract’. Er werden mooie toespraken gegeven door de partijen, waarin steeds weer nut en noodzaak van samenwerking ten behoeve van de maakindustrie in Twente, de innovatie en de werkgelegenheid benadrukt werd.

Ik was op persoonlijke titel uitgenodigd. Het ROC van Twente is mijn oude werkgever, en techniek heeft nog steeds mijn hart. Toch ben ik, nu ik terugkijk op de bijeenkomst, ook kritisch. Niet op de intenties. Niet op het geld dat wij als provincie investeren. Maar wel op de wijze waarop het belang van techniekonderwijs wordt gepresenteerd, en op de daarbij behorende mantra’s: de feminisering van het onderwijs, waardoor er geen belangstelling zou zijn voor technisch onderwijs. Vakmanschap dat niet meer zou worden gewaardeerd. Jongeren die niet zouden houden van vieze handen.

Het is een klaagzang die al jaren achter elkaar klinkt. Maar terugkijkend op de genoeglijke ochtend heb ik geen enkel rolmodel gezien waardoor allochtonen of vrouwen zich aangetrokken zouden moeten voelen voor een baan of een opleiding in de techniek. Er waren louter blanke mannen aan het woord in de toespraken, in de filmpjes en tenslotte bij de officiële ondertekening. De enige vrouw op het podium was de assistente die de notaris mocht ondersteunen. Hoe rolbevestigend kun je het krijgen?

Het is waar dat het tekort aan technici nijpend wordt. Juist daarom is het belangrijk om te stoppen met het vissen in zo’n kleine vijver. Als de helft van de bevolking uit vrouwen bestaat, wordt het tijd bewust te koersen om deze groep te interesseren voor een baan in de techniek. Dat kan, mits we er op sturen! En van die andere helft, de mannen, is een groeiend percentage allochtoon. Ook met betrekking tot die groep zullen onderwijs, ondernemers en ja, ook de overheid gerichte actie moeten ondernemen.

Als PvdA staan wij altijd voor diversiteit. Juist in deze sector kunnen ze daar nog veel van leren.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Mijn naam is Anneke Beukers. In de jaren tachtig van de vorige eeuw lid geworden van de PvdA. Eerst actief in de afdeling Vriezenveen, daarna in Twenterand en daar kun je me nog steeds vinden. In 2011 trad ik toe tot de Staten van Overijssel en met heel veel plezier heb ik deze eervolle opdracht

Meer over Anneke Beukers