Talent voor Twente – een werkbezoek aan het ROC van Twente

Door Ben Kokkeler op 8 maart 2019

Donderdagochend 7 maart bracht een delegatie vanuit de kandidatenlijst Statenfractie PvdA samen met fractievertegenwoordiger Danielle ten Voorde een werkbezoek aan het ROC van Twente. Aanwezig waren Hans Gerritsen, Annemieke Wissink, Jenneke Koehorst, Mark Paalman en Ben Kokkeler.

De delegatie werd ontvangen door het College van Bestuur, John van der Vegt en Trudy Vos. Aan de hand van een informatieve presentatie hadden we een open en inspirerende dialoog. Het ROC van Twente is een van de grotere ROCs in Nederland die bovendien al jarenlang in de top tien lijst van beste vakopleidingen staat, in 2018 op plaats 7. In Twente is het ROC met ruim 2.100 medewerkers een van de grootste werkgevers. Daarbij is vanuit onze visie van groot belang dat het leeuwendeel van de medewerkers een vast dienstverband heeft.

Talentontwikkeling

Voor de talentontwikkeling in Twente is het ROC een speler van vitaal belang. Niet alleen omdat het ROC toponderwijs biedt aan ruim 20.000 jonge mensen. Meer nog, het ROC richt het onderwijs op goed burgerschap en ondernemerschap. In de vorm van stages en opdrachten is het ROC dagelijks verbonden met ruim 12.000 erkende leerwerkbedrijven in de regio.

Het ROC geeft nadrukkelijk aan dat de regionale positie en samenwerking met het innovatie ecosysteem van UT, Saxion, de vele bedrijfsrelaties en de 14 gemeenten, van vitaal belang is voor de verdere ontwikkeling van het ROC. Het ROC is positief over de samenwerking die met de Provincie is opgebouwd, met name rond talentontwikkeling in het kader van het Overijsselse Human Capital programma, zoals het recent gestarte Fonds voor Vakmanschap.

Als PvdA Fractie hebben wij in de discussies met GS voortdurend aandacht gevraagd voor de kansen voor beroepsopleidingen en in het bijzonder voor het ROC. Er is in 4 jaar tijds door de Staten van Overijssel ruim 40 miljoen geïnvesteerd in respectievelijk Human Capital, MKB beleid, TechBase Twente en Toeristisch-recreatief beleid. Wij zagen voor het ROC een centrale plek in de uitvoering van die stimuleringsmaatregelen, en wij zullen daarop in de komende 4 jaren ook inzetten.

Na de verkiezingen

In de nieuwe Statenperiode verkennen wij graag samen met het ROC van Twente welke mogelijkheden er liggen om het talent voor Twente verder te bevorderen. Daarbij spelen in de komende jaren een aantal nieuwe uitdagingen.

(Tekst gaat door onder de foto.)

Het ROC investeert uit eigen middelen in de opzet en ontwikkeling van zogenaamde Practoraten. Een nieuw fenomeen in het Nederlandse kennis- en innovatielandschap. Anders dan lectoren in het HBO en hoogleraren in het WO hebben practoren nauwelijks toegang tot landelijke onderzoekfondsen. Tegelijkertijd zijn ze maximaal verbonden met regionale bedrijven die eveneens geen toegang hebben tot onderzoek en onderzoekmiddelen. Hier lijkt een belangrijke kans voor de Provincie te liggen. Door gerichte meerjarige financering op thema’s die de Provincies wil bevorderen, kan het ROC met zijn practoraten een belangrijke speler worden in onze beleidsprioriteiten. Naast thematische practoraten rond bij burgerschap, zorg en technologie en mechatronica, hebben wij gesproken over een practoraat rond meiden en techniek.

Het ROC kampt, evenals Saxion en de UT, met een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten. Tegelijkertijd is er de noodzaak dat docenten in de pas blijven lopen met snelle technologische ontwikkelingen in alle sectoren waarvoor het ROC opleidt. Het inlenen van senior experts uit het bedrijfsleven is een van de nader te verkennen opties. Aanpakken als deze kunnen voor nieuwe kennis- en innovatiebruggen tussen regionale bedrijven en het ROC zorgen. Vanuit deze optiek kan er een goede kans liggen voor een krachtige bijdrage van het ROC aan Provinciale regionaal-economische doelen.

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler (1958) woont met zijn gezin in Enschede. Ben werkt sinds zijn twintigste voor de publieke zaak. Hij komt uit een rood nest. De mannen en vrouwen uit zijn familie komen uit de arbeidersbeweging van Drenthe, Brabant en Twente. Voor Ben gaan doen en denken hand in hand. Hij werkte vanaf de bovenbouw van

Meer over Ben Kokkeler