Door op 5 februari 2015

Statenleden bespreken banenplan Twente Werkt!

Op initiatief van de PvdA-fractie houdt de statencommissie Regionale Economie op woensdag 11 februari een extra vergadering over het banenplan Twente Werkt! Dat gebeurt in Enschede, voorafgaande aan het debat over de Technology Base Twente.

Op 12 december 2014 lanceerde de Twente Board het banenplan Twente Werkt! met daarin een aantal actielijnen en opdrachten. Zo is er een opdracht geformuleerd voor de overheid, inclusief de provincie. Overijssel wordt geacht o.m mee te werken aan een heroriëntatie op de bedrijventerreinen in Twente.

Sinds de presentatie van Twente Werkt! is het stil bij de provincie. Daarom stelde PvdA-statenlid René Tenkink gisteren (4 februari) in de commissie Regionale Economie vragen over de uitvoering van Twente Werkt!, opgesteld door de Twente Board.

Gedeputeerde Eddy van Hijum vertelde dat hij druk bezig is met de uitvoering van het ambitieuze banenplan. Hij pakt de heroriëntatie van de Twentse bedrijventerreinen op. Volgens hem is het nodig accent te leggen op 4 onderscheidende types bedrijventerreinen in deze regio. Behalve de Technology Base Twente zijn dat het Kennispark Twente, het High Tech Systems Park bij Thales in Hengelo en het XL Businesspark bij Almelo.

XL Businesspark

Over het XL-park was deining ontstaan door berichten in de regionale media over het plan van de provincie om alle aandelen over te nemen van de partnergemeenten van XL Businesspark Enschede, Almelo, Hengelo en Borne. Dat nieuws was de wereld in geholpen door de Enschedse CDA-wethouder Welman. Ook hierover stelde René Tenkink vragen in de commissie RE. En wat blijkt nu: deze aandelentransactie is alleen in een ambtelijk overleg als een idee op tafel gekomen. Het is volgens CDA-gedeputeerde Van Hijum hooguit een optie die verder verkend wordt. Op bestuurlijk niveau is dit met de betrokken gemeenten helemaal nog niet ter sprake gekomen. Er is niets besloten en Van Hijum noemde de opmerkingen van wethouder Welman ”voorbarig”.

Extra vergadering

De PvdA-fractie constateert dat er kennelijk achter de schermen druk gewerkt wordt aan de uitvoering van Twente Werkt! zonder dat Provinciale Staten het banenplan hebben besproken en vastgesteld. Dat kan natuurlijk niet. Daarom het voorstel van de PvdA, gesteund door alle fracties, om dit te agenderen voor een extra commissievergadering ’s middags op 11 februari in Enschede. ’s Avonds is er in het stadhuis van Enschede een gecombineerde commissievergadering van Staten en gemeenteraad over het plan van aanpak voor de Technology Base Twente. Dit heeft veel raakvlakken met Twente Werkt! Beide plannen zijn belangrijk voor de bevordering van de werkgelegenheid en de economische groei. Het is goed en ook wel bijzonder dat de plaatselijke en provinciale politiek hierover op 1 dag spreken in Enschede, de stad met die torenhoge werkloosheid. Hopelijk kunnen we 11 februari 2015 markeren als de dag waarop een positieve wending wordt ingezet voor mensen die weer perspectief krijgen op betaald werk.