Door op 29 mei 2014

Staten verwerpen PvdA-voorstel voor democratischer waterschappen

Een initiatiefvoorstel om de besturen van Overijsselse waterschappen democratischer te laten kiezen is gisteren bij herstemming door een meerderheid van Provinciale Staten verworpen. “Buitengewoon teleurstellend,” noemt PvdA-Statenlid Peter Hermans dat besluit. Hij diende vorige maand samen met D66 het voorstel in om het aantal geborgde zetels in de besturen van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland te verminderen naar het wettelijke minimum. Toen staakten de stemmen. “Het verwondert ons dat niet meer partijen ons streven naar meer democratische zeggenschap voor de burgers van Overijssel steunen.”

Het initiatiefvoorstel kon rekenen op steun van GroenLinks, 50plus, de SP en de PVV. ChristenUnie, SGP, CDA en VVD stemden tegen. Hermans: “Dat is toch hoogst merkwaardig, liberalen die niet liberaal stemmen en een ChristenUnie die tegen vermindering van de geborgde zetels is terwijl haar Tweede Kamerfractie vorig jaar nog via een amendement probeerde de geborgde zetels verder te verminderen. Daar snap ik niets van.”

De PvdA Overijssel wil eigenlijk ook af van de geborgde zetels, die het belangenorganisaties als bedrijven, natuur- en landbouworganisaties mogelijk maken hun eigen ‘geborgde’ vertegenwoordigers in waterschapsbesturen benoemen. Dat geeft deze organisaties een onevenredig grote en ondemocratische invloed op het beleid van de waterschappen. De PvdA Overijssel vindt deze manier om de invloed van belangenorganisaties te verankeren niet meer van deze tijd.

Een aantal tegenstemmers was van mening dat vermindering van geborgde zetels door de Tweede Kamer bewerkstelligd zou moeten worden. Daar kan Hermans zich niet in vinden. “Want de Staten kunnen vrij het aantal geborgde zetels kiezen binnen de bandbreedte die de Waterschapswet toestaat. Dus in plaats van lijdelijk toezien wat er in de Tweede Kamer gebeurt hadden we nu al een stap kunnen zetten. Er zou op twee fronten gestreden kunnen worden.”

Omdat de wet het volledig afschaffen van geborgde zetels niet toestaat poogde het initiatiefvoorstel van PvdA en D66 het aantal geborgde zetels tot het wettelijke minimum van zeven terug te brengen. Dat zou de burger bij de waterschapsverkiezingen van volgend jaar maximale democratische invloed hebben gegeven. Daarvan zal nu geen sprake zijn, en dat vindt de PvdA jammer en een gemiste kans.