Door Hans Nooter op 13 september 2017

Stadsdijkwandeling over afgetoetse dijk Zwolle

Dit bericht verscheen op 8 september op de website van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta.

De blauwe Water Natuurlijk-laarzen waren een mooi herkenningspunt als trefpunt van de stadsdijkwandeling op een regenachtige septemberavond. Water Natuurlijk had daarvoor een kleine groep vertegenwoordigers uit de ‘natuurlijke achterban’ uitgenodigd.

Doel was enerzijds meer informatie te geven over het proces van de noodzakelijke dijkverbeteringen in Zwolle, anderzijds van deze partijen te horen welke vragen en zorgen zij hebben.

Twee oplossingsrichtingen
De stadsdijkwandeling in Zwolle voerde langs een van de beeldbepalende bomen die mogelijk moet wijken.Het gaat om ruim 7 kilometer dijken, grotendeels in de stad, die versterkt moeten worden. Deels waren deze dijken al ‘afgetoetst’, d.w.z. toe aan verbetering, maar nieuwe normen stellen nóg hogere eisen. Er zijn twee richtingen voor een oplossing: een versterking van de dijken of een Zwartewaterkering. Elk van de oplossingen heeft specifieke voor- en nadelen: voor de bewoners in de directe omgeving, voor de ondernemers in het gebied, en voor natuur en landschap. De stadsdijkwandeling startte bij een van de beeldbepalende bomen, vlak bij wijkboerderij de Klooienberg. Een boom die dreigt te moeten verdwijnen, vanwege de veiligheid: niet van de dijk, maar wandelaars en anderen die door vallende takken getroffen zouden kunnen worden. Van onder de boom is er een mooi uitzicht op de uiterwaarde bij de Klooienberg, die dankzij een burgerinitiatief aardig is opgeknapt, en waar wijkbewoners nu weer van kunnen genieten.

Kosten
Ook moet kritisch worden gekeken naar de kosten. Een verschil van 45 miljoen is een wel heel fors bedrag, vindt Water Natuurlijk: uiteindelijk moet dat wel door alle inwoners van het waterschap Drents Overijsselse Delta betaald worden. Belangrijk genoeg dus om heel precies te kijken naar alle consequenties van de te maken keuze. De stadsdijkwandeling, waarbij ook de PvdA en de fractie Natuur Geborgd waren aangesloten, helpt om de achterban te betrekken bij het wegen van de keuzes.

Op 20 september vergadert de fractie over onder meer het onderwerp stadsdijken Zwolle. De Algemeen Bestuursvergadering van het waterschap waarin over het voorkeursalternatief wordt besloten, is dinsdag 26 september. De AB-vergadering is openbaar, en insprekers zijn welkom.

Uitgebreide informatie over de stadsdijken is te vinden op de site van het waterschap.

 

Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter