Door Tijs de Bree op 18 november 2016

SP en PvdA uiten kritiek op “gebrekkige en nalatige” communicatie rond Techbase Twente

Afspraken die niet nagekomen worden, spelregels die niet vastgesteld worden en belangen die door elkaar lopen. Een serie brieven en documenten waarin het Kwaliteitsteam van Technology Base Twente zich in 2015 en 2016 kritisch uitlaat over de gang van zaken op het voormalige luchthaventerrein lijkt niet te zijn gedeeld met Provinciale Staten. Dit terwijl de documenten wel degelijk in handen waren van de colleges van Overijssel en Enschede.

“Op zijn zachtst gezegd slordig en zorgwekkend,” vinden de fractievoorzitters van PvdA en SP Tijs de Bree en William van den Heuvel. “Maar misschien ook wel gewoon typerend voor de informatievoorziening rond de Techbase: gebrekkig, nalatig en met de schijn van tunnelvisie.” De twee fracties stellen in een brandbrief aan het college van Gedeputeerde Staten vragen over hoe het heeft kunnen gebeuren dat de kritische opmerkingen van het Kwaliteitsteam niet eerder bij Provinciale Staten terecht zijn gekomen.

Zorgen

Begin 2015 stelt de provincie Overijssel een Kwaliteitsteam in voor de ontwikkeling van Technology Base Twente. Het team richt zich op de vraag hoe een hightech bedrijvenpark is in te passen op het voormalig vliegveld Twente zonder afbreuk te doen aan het omliggende gebied.

Al in de loop van 2015 blijkt echter dat de visie van het Kwaliteitsteam niet door alle partijen op de Techbase wordt gedeeld, zo blijkt uit brieven die het team stuurde aan de colleges van Enschede en Overijssel. Gebiedsontwikkelaar Area Development Twente (ADT) gaat zijn eigen gang, bestuurlijke rollen lopen door elkaar en er zijn zorgen over de milieuzonering en versnippering van het gebied. Bovendien wordt de gebiedsvisie die het Kwaliteitsteam ontwikkelt ondanks herhaaldelijk aandringen nooit als richtinggevend stuk voorgelegd aan Provinciale Staten of de raad van Enschede.

De zorgen van het team worden echter nooit met de Staten gedeeld. “De informatie in de brieven van het Kwaliteitsteam was én is zeer relevant voor het besluiten die we de afgelopen jaren hebben genomen over de luchthaven Twente,” vinden de twee partijleiders. PvdA en SP eisen daarom nu tekst en uitleg over de momenten en de manier waarop Provinciale Staten zijn geïnformeerd.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree