Door op 17 juni 2014

Snelle actie nodig voor delta-banenplan Twente

Snelle en gerichte actie is nodig om de Twentse economie weer op de rit te krijgen. Dat is de strekking van het rapport “Versterken economische kracht van Twente” van de commissie Draijer dat vorige week verscheen.

SER-voorzitter Wiebe Draijer heeft in opdracht van de Regio Twente de economische situatie in Twente kritisch onder de loep genomen. Eén van zijn conclusies is dat een banenplan met focus op minder hoog opgeleide Tukkers een positieve invloed kan hebben op de hoge werkloosheid in de regio.

PvdA-Statenlid René Tenkink gaat hierover woensdag 18 juni vragen stellen aan gedeputeerde Theo Rietkerk in de commissie regionale economie. De PvdA-fractie wil weten of GS het eens is met de aanbevelingen uit het rapport en of zij actief meedoen in het opstellen en uitvoeren van een “delta-banenplan voor Twente”.

De PvdA Overijssel heeft onlangs aan Gedeputeerde Staten gevraagd te kijken of in Twente een actie-banenplan gerealiseerd kan worden naar het voorbeeld van “Vierkant voor Werk”. Met dat banenplan van de Hardenberg, Coevorden, Hoogeveen en Emmen denken deze gemeenten samen met het bedrijfsleven de werkloosheid in drie jaar met een kwart terug te kunnen dringen.

De PvdA-fractie vindt dat de provincie Overijssel, de regio Twente en het Rijk snel en productief moeten gaan samenwerken om de banenmotor in Twente op gang te krijgen. Minister Lodewijk Asscher heeft landelijk een budget van € 600 miljoen beschikbaar gesteld om banenplannen te realiseren. De PvdA Overijssel roept Gedeputeerde Staten dan ook op om met het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op te trekken om snel een daadkrachtig banenplan van de grond te krijgen.