Door Tijs de Bree op 29 maart 2016

Sluiting Karelskamp Almelo ‘volstrekt onacceptabel’

Sluiting van huis van bewaring De Karelskamp in Almelo is volstrekt onacceptabel. Dat is de mening van de Overijsselse fracties van de SP en de PvdA. Een motie van de twee partijen die het kabinet en de Tweede Kamer oproept om af te zien van sluiting krijgt brede steun in Provinciale Staten.

“Desastreus voor de economie van Almelo en Twente,” noemt SP-Statenlid Gezina van der Ven de mogelijke sluiting van De Karelskamp. “De Twentse werkloosheid is nog steeds bovengemiddeld hoog. Bezuinigingen die die situatie verergeren zijn absoluut onverantwoord.”

“Opnieuw bezuinigingen, opnieuw onrust, opnieuw onzekerheid voor het personeel en voor de gedetineerden. Wat ons betreft is het tijd voor definitieve duidelijkheid,” vindt PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree. “Het rijk heeft genoeg bezuinigd in Overijssel. De mensen moeten hun werk houden, De Karelskamp moet open blijven.” Bij de gevangenis werken ongeveer 160 mensen.

Fel protest

In 2013 stond De Karelskamp ook al op de nominatie om gesloten te worden. Provinciale Staten schaarden zich toen unaniem achter een motie van de PvdA die de minister opriep de Almelose gevangenis open te houden. Mede dankzij het felle protest van de Overijsselse politiek bleef De Karelskamp destijds voor sluiting gespaard.

Uit een concept-plan van het Ministerie van Veiligeheid en Justitie blijkt nu dat minister Van der Steur voornemens is gevangenis in 2020 alsnog te sluiten. SP en PvdA roepen het kabinet en de Tweede Kamer daarom gezamenlijk op zich opnieuw tot het uiterste in te spannen voor de werkgelegenheid in Twente en De Karelskamp definitief te behouden voor Almelo.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree