Single superheld

Door Annemieke Wissink op 2 december 2019

Kinderen zijn prachtig, maar ook heel veel werk. Iedere ouder kent de uitdagingen van het ouderschap. Sommigen zijn klein, zoals ‘elke dag met een volle rugzak en gekamde haren op tijd op school’ en ‘op tijd eten voor de sport’. Sommigen zijn groot, zoals ‘het vinden van balans tussen gezin, werk, hobby’s en sociale contacten’. Mijn man en ik hebben drie kinderen van 6, 8 en 9 jaar. Wij genieten volop van ons gezin, maar het voelt ook als een continue uitdaging. Een uitdaging die wij, gelukkig, kunnen delen. Om dit alleen te doen, moet je, volgens mij, bijna een superheld zijn.

Toch doen veel ouders dit alleen. Overijssel telt meer dan 20.000 alleenstaande ouders. Alhoewel Overijssel relatief weinig eenoudergezinnen kent, leeft 12% van de kinderen in een gezin met één ouder en dit aantal stijgt al jaren. In bijna 90% van de gevallen gaat het om een alleenstaande moeder. Het lijkt me pittig om alleenstaande ouder te zijn, maar het hoeft geen probleem te zijn. Kinderen kunnen heel gelukkig opgroeien in een eenoudergezin.

Maar veel van deze ouders en hun kinderen hebben het moeilijk. Het is voor hen lastig om economisch zelfstandig te worden en te blijven. Alleenstaande moeders lopen een groot risico op armoede en sociaal isolement. Bijna een kwart van de alleenstaande moeders met minderjarige kinderen moet voornamelijk van een bijstandsuitkering rondkomen. Het combineren van werk of opleiding en de zorg voor de kinderen is voor hen een te grote uitdaging.

Het is belangrijk dat we ons beter bewust zijn van de economische en sociaal-emotionele uitdagingen waar eenoudergezinnen voor staan. En dat we hen beter helpen op hun weg naar zelfstandigheid. Het is mooi dat er ondersteuningsregelingen in natura bestaan, bijvoorbeeld voor sport of kinderfeestjes, maar nog mooier is het als deze ouders zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Dat helpt deze ouders uit een sociaal isolement, geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Dat is goed voor henzelf, voor hun kinderen en voor de hele maatschappij.

Eerder dit jaar luidde ‘Single Supermom’, een stichting die zich inzet voor de positie van alleenstaande moeders, de noodklok over de positie van alleenstaande ouders. Ze boden de Tweede Kamer een petitie aan waarin zij onder andere vragen om meer mogelijkheden voor kinderopvang, aanpassing van de regels voor de betaling van alimentatie en meer mogelijkheden voor alleenstaande ouders om zich om te scholen. Een poos geleden werd ik uitgenodigd door ‘Single Supermom’. Ik ging met hen in gesprek en was getroffen door hun verhalen over de worstelingen, maar ook de trots en strijdbaarheid.

In het coalitieakkoord van de provincie Overijssel staat: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Overijssel mee doet. Daarom zetten wij ons ook in voor mensen die moeite hebben om op de arbeidsmarkt te komen of daar te blijven.” Binnenkort behandelen we de voorstellen van ons college op dit punt. De PvdA gaat hierbij aandacht vragen voor de positie van alleenstaande ouders er erop aandringen dat er rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van eenoudergezinnen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden voor bij- en omscholing beter toegankelijk te maken voor deze doelgroep. Hiermee hoop ik dat de provincie eraan bij kan dragen dat alle alleenstaande ouders in Overijssel voor zichzelf en hun kinderen een ware superheld kunnen zijn.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink