Door op 4 november 2014

Vragen over provinciale subsidies voor failliet zonbedrijf

De PvdA stelt schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de provinciale subsidie aan de failliete inkooporganisatie Zon Op Komst.

Op 1 november berichtte dagblad De Stentor dat subsidie die door de provincie is toegekend voor het plaatsen van zonnepanelen bij een aantal Deventer bedrijven, waaronder het Sportbedrijf en Sallcon, verloren dreigt te gaan in het faillissement. Zon Op Komst werd op 29 september door de rechtbank in Gelderland failliet verklaard

“Als onze subsidie is uitgekeerd aan een uitvoerend bedrijf in plaats van de bedrijven of instellingen die de zonnepanelen op hun dak wilden hebben, dan lijkt mij dat de provincie een onnodig en eenvoudig te voorkomen risico heeft gelopen,” stelt PvdA-Statenlid Patricia Wiebinga. “Ik hoor graag of Gedeputeerde Staten dat met mij eens is. Dit is zuur voor de gedupeerde bedrijven en zuur voor de provincie. In de toekomst moeten dit soort situaties gewoon niet meer voor komen.”

Volgens de berichtgeving in de pers had Sallcon € 11.000 moeten ontvangen. Sportbedrijf Deventer heeft € 90.000 te goed. Beide bedrijven zouden aan de provincie hebben verzocht om de reeds uitgekeerde subsidiebedragen nogmaals te betalen. “Ik ben benieuwd of GS van plan zijn dit verzoek te honoreren, en zo ja waar dat geld dan vandaan gaat komen,” aldus Wiebinga.