Sander Slots stelt zich niet opnieuw verkiesbaar

Door Sander Slots op 28 september 2022

Het Statenlidmaatschap is een mooi vak. De afgelopen periode heb ik me ingezet op het gebied van Landbouw & Natuur en Ruimte & Water. Daarnaast ben ik op dit moment eerste woordvoerder voor de nieuwe Omgevingsvisie en het Programma Leefbaar Platteland. Op die onderwerpen hebben we als partij en als Staten hard gewerkt en mooie dingen bereikt. Ik ben er bijvoorbeeld trots op dat ik met een unaniem aangenomen motie heb bereikt dat er de komende jaren weer subsidie is voor een aantal gescheperde schaapskuddes. Daarnaast heb ik op verschillende onderwerpen het belang benadrukt van diversiteit en groepen mensen die minder gehoord worden en minder vanzelfsprekend het provinciehuis in lopen.

Zelf heb ik sinds kort op mijn werk extra verantwoordelijkheden gekregen. Dat is heel leuk, maar vraagt ook veel tijd en energie van me. Ik merk dat het steeds lastiger wordt om mijn werk én mijn werk als Statenlid allebei de aandacht te geven die ze verdienen. Daarom lijkt het me verstandig om te kiezen, want ik doe graag dingen óf goed, of niet. Ik verwacht daarnaast ook toenemende polarisatie op de dossiers in mijn portefeuille en ik heb ervaren dat ik mij daar minder prettig bij voel; voor mij draait politiek en openbaar bestuur toch meer om inhoud en het zoeken naar consensus. Alom bezien is het voor mezelf, mijn werkgever en mijn partij dan beter dat ik nu even een stapje terug doe.

Ik kijk nog uit naar het vaststellen van het fundament voor de Nieuwe Omgevingsvisie. Bij het stemmen over de uiteindelijke Omgevingsvisie zelf doe ik naar alle waarschijnlijkheid iets anders, maar nu zit ik er nog bovenop. Ook de uitvoering van de Bossenstrategie staat dit jaar nog op de agenda en ook daar heb ik goede ideeën voor. Als laatste wil ik de provinciale inpassingsplannen voor onze Natura 2000-gebieden noemen. In mijn optiek is werken aan natuurherstel zowel een morele en wettelijke plicht als ook essentieel om weer perspectief te krijgen voor nieuwe (economische) ontwikkelingen.

Los van mijn eigen dossiers ben ik trots op wat we als fractie allemaal bereikt hebben en daar hebben we allemaal op onze eigen manier een bijdrage aan geleverd. Het werk van volksvertegenwoordiger heb ik met veel plezier en trots gedaan. Tegelijkertijd zie ik ook hoe er op andere plekken wordt gewerkt aan dossiers en ontwikkelingen die ik erg waardevol en interessant vind. In ieder geval blijf ik qua werk de publieke zaak nog wel een aantal jaar dienen!

Sander Slots

Sander Slots

Mijn naam is Sander Slots. Ik woon in Deurningen en ga namens de PvdA aan de slag voor Overijssel. Met onze ambities op het gebied van wonen, werk en mobiliteit zorgen we voor een stabiele basis voor alle inwoners van onze provincie om iets van het leven te maken. Beroeps- en studiematig ben ik veel

Meer over Sander Slots