Het recht om vies te worden

Door Annemieke Wissink op 13 november 2017

Dit opinieartikel van PvdA en ChristenUnie Overijssel verscheen eerder in Tubantia.

Weet u het nog: kikkervisjes vangen, hutten bouwen, boompje klimmen? Mooie was dat hè? Grote kans dat uw kinderen deze jeugdherinneringen later niet zullen hebben. Het gaat namelijk niet goed met de relatie tussen kinderen en natuur. De PvdA en ChristenUnie roepen de provincie en gemeenten op om direct in actie te komen op die plekken waar dit het meest nodig is.

Eén op de vijf Nederlandse kinderen speelt niet eens één keer per week buiten. Tachtig procent van de kinderen voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. En uit Brits onderzoek blijkt dat maar liefst driekwart van de kinderen minder vaak buiten komt dan gedetineerden. Dat is een probleem. Want buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk. Kinderen die regelmatig in het groen spelen zijn gezonder, slimmer en socialer. Ze hebben een betere motoriek, beter leervermogen en meer empathie. Daarnaast hebben overgewicht, ADHD, angst en depressie minder kans.

Dat kinderen minder buitenspelen heeft een aantal oorzaken. Allereerst maken ouders zich steeds meer zorgen om de veiligheid. Daar komt bij dat er een groeiend gebrek is aan speelruimte. Per kind is er ongeveer vier vierkante meter speelruimte, een geparkeerde auto neemt gemiddeld tien vierkante meter in beslag. Kinderen die opgroeien in buurten met weinig groen hebben vijftien procent meer overgewicht en tot zes keer zo vaak last van depressie en angststoornissen dan kinderen die opgroeien in groenere buurten. Dat is slecht nieuws voor kinderen uit aandachtswijken, wijken met relatief veel sociaaleconomische en leefbaarheidsproblemen. Hier is aanzienlijk minder groen, de onveiligheid is groter en de bereikbaarheid van natuurgebieden is slechter dan in andere wijken. Terwijl we weten dat in lagere sociale groepen kinderen aanzienlijk vaker last hebben van ontwikkelingsachterstanden en gezondheidsproblemen en het positieve effect van groen op deze groep juist groter is. We doen deze kinderen erg tekort door te weinig te investeren in groen.

Gelukkig heeft een klein beetje natuur al een enorm positief effect. Vandaar onze oproep: breng kinderen meer in contact met natuur, in het bijzonder kinderen uit aandachtswijken. Dat kan op twee manieren. Oftewel je brengt de kinderen naar de natuur of je brengt de natuur naar de kinderen. Alhoewel je het eerste niet moet laten, heeft de tweede manier een wel heel belangrijk voordeel. Hiermee maak je de natuur iedere dag bereikbaar voor veel kinderen. De PvdA en de ChristenUnie roepen daarom de provincie op om samen met gemeenten, buurten en natuurlijk met de kinderen zelf, groene speelplekken in alle wijken en dorpen van Overijssel te realiseren, te beginnen in versteende aandachtswijken. Richt, naast het vergroenen van zoveel mogelijk ruimte op en om scholen, het openbaar groen in zodat er gespeeld kan worden. Begin hiermee door volgend jaar zes groene speelplekken te realiseren op de plekken waar dit hard nodig is, zoals Kerkelanden in Almelo en Mekkelholt in Enschede.
Alle kinderen, jongen of meisje, rijk of arm, hebben het recht om buiten te spelen, te ravotten, vies te worden en hun grenzen op te zoeken. Dat is niet alleen essentieel voor hun ontwikkeling en gezondheid, maar ook voor een fantastisch leuke kindertijd.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

In Hof van Twente woont Annemieke Wissink samen met haar gezin. Het landelijke gebied en de schoonheid en het belang daarvan gaat haar zeer aan het hart. Ze was betrokken bij beleidsadvisering op het gebied van plattelandsontwikkeling, landbouw, natuur en milieu. Over die onderwerpen praatte ze tot maart 2014 mee in de raad van Hof van Twente,

Meer over Annemieke Wissink