Door op 19 juni 2014

PvdA wil Overijssel aan zet na debacle luchthaven

Gebiedsregisseur ADT is niet in staat gebleken om in opdracht van de meerderheid van Provinciale Staten in Twente een commerciële luchthaven te realiseren. De PvdA Overijssel kijkt daar niet van op. Wij zagen het luchthavenproces al geruime tijd niet meer zitten. Er moest veel teveel geld van de overheid bij, en er werden veel teveel afspraken uit het verleden met voeten getreden.

Nu is een commerciële burgerluchthaven van de baan. Dat werpt de vraag op, hoe nu verder? In de commissievergadering van woensdag 18 juni werd gepraat over vier door ADT ontwikkelde scenario’s voor een andere invulling van het luchthavengebied. De PvdA Overijssel had liever gezien dat er vooraf geen scenario’s waren gepresenteerd. Dat suggereert immers toch al weer bepaalde een richting.

Wij vinden dat Overijssel zonder ADT en zonder vooraf  opgestelde scenario’s moet kijken wat nu daadwerkelijk het beste is voor het gebied. Daarbij moet het zelfs een mogelijkheid zijn dat wij als provincie helemaal geen bemoeienis meer hebben met de verdere ontwikkeling. (Uiteraard wel na nakoming van onze verplichtingen.)

Provinciale Staten moeten niet willen kiezen uit voorgekauwde scenario’s, maar juist de omliggende gemeenten en bewoners van het gebied bij de ontwikkeling van het gebied betrekken. Gelukkig vonden wij in de commissievergadering veel partijen aan onze zijde die eenzelfde onafhankelijke kijk op de materie belangrijk vinden. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Enschede zijn nu aan zet, en niemand anders.