Door Annemieke Wissink op 2 december 2015

PvdA wil opheldering over wateroverlast rond Engbertsdijksvenen

De PvdA wil dat de provincie Overijssel maatregelen onderzoekt om de wateroverlast rondom natuurgebied de Engbertsdijksvenen tegen te gaan. Ook moet staatssecretaris Van Dam zo snel mogelijk het beheerplan voor het gebied vaststellen om zo duidelijkheid te scheppen en verdere onrust bij omwonenden te voorkomen.

Op vrijdag 27 november was een delegatie van de PvdA, waaronder Tweede Kamerlid Henk Leenders, in het gebied om met betrokkenen te praten. Een aantal huishoudens rond de Engbertsdijksvenen heeft wateroverlast: kruipruimtes lopen onder en er is sprake van vocht in muren van huizen.

Natuurgebied

De Engbertsdijksvenen zijn een bijzonder en waardevol natuurgebied. Het is één van de weinige plaatsen in Nederland waar nog actief hoogveen te vinden is, en heeft mede daarom de Natura 2000-status gekregen. De PvdA is voorstander van ‘vernatting’, het laten stijgen van het grondwaterpeil om zo het hoogveen te behouden en verder te ontwikkelen. “Een einde aan de vernatting betekent ook een einde aan de hoge kwaliteit van dit natuurgebied,” stelt PvdA-Statenlid Annemieke Wissink. “Maar dat betekent niet dat wij geen oog hebben voor de belangen van de omwonenden.”

In schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten vraagt de PvdA waarom geen adequate maatregelen zijn genomen om de wateroverlast tegen te gaan. Ook vraagt de partij om objectieve monitoring van de waterstand in het gebied en betere informatievoorziening voor omwonenden.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink