PvdA wil opheldering over bollenproef in drinkwatergebied

Door Niels van der Hoorn op 15 oktober 2019

De PvdA Overijssel wil opheldering over een experiment met bollenteelt in een grondwaterbeschermingsgebied bij Ommen. “De bollenteelt gebruikt veel bestrijdings-middelen die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van ons grondwater,” zegt woordvoerder Niels van der Hoorn. “Wij begrijpen dan ook niet dat experimentele bloementeelt gepland wordt midden in een waterwingebied.”

Het Ommer gemeentebestuur wil groen licht geven voor een proef met bloembollenteelt. Het zou gaan om een pilot. Een aantal Ommenaren maakt zich zorgen over de kwaliteit van hun drinkwater als de proef doorgaat. Ook de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek heeft protest aangetekend. De PvdA sluit zich aan bij hun twijfels over het experiment.

“In juni presenteerde de Rekenkamer Oost Nederland een rapport waaruit blijkt dat de kwaliteit van grondwater in Overijssel op een aantal punten onvoldoende gewaarborgd is,” zegt Van der Hoorn. “Als we in de toekomst goed drinkwater willen garanderen moeten we nu goede voorzorgen nemen. Dat betekent wat mij betreft ‘bij twijfel niet doen’. En ik heb gerede twijfels over nut en noodzaak van dit experiment, helemaal op deze locatie. Waarom plan je zoiets niet buiten een waterwingebied?”

De PvdA wil onder meer van het provinciebestuur weten wat zij denkt van de bollenproef, en hoe als het experiment doorgaat de provincie toezicht en handhaving gaat organiseren.

Niels van der Hoorn

Niels van der Hoorn

Mijn naam is Niels van der Hoorn. Ik ben 27 jaar en woon in Zwolle. In het dagelijks leven werk ik als juridisch adviseur bij verschillende gemeenten. Vanaf jongs af aan ben ik al betrokken bij wat er speelt in de maatschappij. Zo vond ik als leerling al dat jongeren betrokken moesten worden bij het

Meer over Niels van der Hoorn