PvdA wil compensatie voor omwonenden van energieparken

Door Peter Hermans op 5 maart 2020

Omwonenden van energieparken moeten worden gecompenseerd voor de ingreep in hun leefomgeving. Dat vindt de Overijsselse PvdA. Volgens de partij moet de provincie daarvoor bindende afspraken maken met ontwikkelaars van wind- en zonneparken.

“De toekomst vraagt om wind- en zonne-energie, maar ook om een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten van die energietransitie,” zegt fractielid Peter Hermans. “Wij willen dat onze inwoners meeprofiteren, door eigenaarschap van lokale energieprojecten of door compensatie voor veranderingen in hun landschap.”

Lokaal eigendom

Het ontbreekt provincies momenteel aan bevoegdheden om af te dwingen dat omwonenden op die manier meeprofiteren van energieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer dat maandag werd gepubliceerd. De PvdA wil weten of de provincie Overijssel die conclusie deelt.

Hermans: “een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de energietransitie is dat onze inwoners ervaren dat ze er baat bij hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een bijdrage aan de lokale gemeenschap. Wat ons betreft moeten de lusten zoveel mogelijk lokaal worden genoten. Wat we te allen tijde moeten voorkomen is dat een klein groepje investeerders er met de winst vandoor gaat en onze inwoners met de rekening laat zitten.”

Vragen

De PvdA wil van de provincie Overijssel weten welke afspraken over compensatie er op dit moment worden gemaakt bij het plannen van energieparken. “En als het echt zo is dat we zulke afspraken niet kunnen afdwingen, dan ben ik benieuwd welke mogelijkheden ons provinciebestuur ziet om die situatie zo snel mogelijk te veranderen,” aldus Hermans.

Peter Hermans

Peter Hermans

Zeker Zijn in Overijssel, zo heet ons verkiezingsprogramma. Dit programma, de naam én de inhoud, zijn mij uit het hart gegrepen. Als volksvertegenwoordiger wil ik zorgen voor een duurzaam goede thuisbasis voor alle Overijsselaars. Dit betekent goed werk, goede woningen en een goede leefomgeving, waarbij de lasten eerlijk worden verdeeld. Niet voor niets heb ik

Meer over Peter Hermans