Door Anneke Beukers op 10 september 2014

PvdA veroordeelt eenzijdig besluit tot ganzenjacht Overijssel

“Ineffectief, bestuurlijk onverstandig en buitengewoon teleurstellend.” Zo verwoordde PvdA-Statenlid Anneke Beukers het besluit van Provinciale Staten om akkoord te gaan met de nieuwe faunaverordening. In die verordening schaft Overijssel de winterrust voor trekganzen af en mag dus het hele jaar door op ganzen geschoten worden.

“De ganzenpopulatie, met name die van de grauwe gans, veroorzaakt veel maatschappelijke schade. Ook de natuurschade is enorm. Binnen de PvdA is daarover geen enkele misverstand,” aldus Beukers. “Maar volgens ons is de oplossing niet om maar rücksichtslos op ganzen te gaan schieten. Een zorgvuldige combinatie van preventieve maatregelen, winterrust en ja, ook afschot, in goed overleg met alle betrokken partijen, is op zijn plaats. In plaats daarvan schoffeert GS de natuurorganisaties die juist nodig zijn om de ganzenproblematiek effectief te bestrijden.”

Bestuurlijk onwenselijk en zeer onhandig

Natuurorganisaties, boeren en provincies hebben jarenlang onderhandeld over een oplossing voor de jaarlijks door ganzen veroorzaakte schade. In 2013 lag een akkoord op tafel waarin een compromis werd gesloten tussen ganzenbescherming en het terugdringen van schade. Trekganzen zouden in de winter niet worden bejaagd, en de aantallen ganzen die ’s zomers voor schade zorgen zouden worden verminderd. Toen dat landelijke Ganzenakkoord in december alsnog uiteen viel gaven de provincies via het Interprovinciaal Overleg (IPO) gezamenlijk aan zo dicht mogelijk bij dat Ganzenakkoord te zullen blijven. Van dat voornemen stapt Overijssel nu af door de winterrust van 1 november tot 1 maart te schrappen.

Steun voor dat besluit bij de natuurbeherende organisaties ontbreekt. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en Landschap Overijssel hebben al aangegeven dat de nieuwe plannen voor hen onacceptabel zijn. Zij zullen het aan het nieuwe beleid geen medewerking verlenen.

“En als zij hun terreinen in de zomer voor beheersmaatregelen sluiten dan kan de Overijsselse ganzenproblematiek dus niet effectief bestreden worden,” zegt Beukers. “Door zich niet verzekeren van de steun van alle partijen zal het beleid van Gedeputeerde Staten daarmee juist leiden tot een verhoging van de ganzenpopulatie. Daarvoor zal de PvdA GS verantwoordelijk houden. Het is zeer onhandig om onze maatschappelijke partners nu zo tegen de haren in te strijken, des te meer omdat er een kant en klaar akkoord op tafel lag.”

De PvdA veroordeelt daarom het nieuwe faunabeheerplan. Het is eenzijdig, ineffectief en onnodig polariserend. Gedeputeerde Staten zouden zich moeten inzetten voor het creëren van het maatschappelijke draagvlak dat noodzakelijk is om de ganzenproblematiek in de provincie op te lossen. Dat gebeurt nu niet, en daarmee zet GS Overijssel wederom op de kaart als risee van Nederland.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Mijn naam is Anneke Beukers. In de jaren tachtig van de vorige eeuw lid geworden van de PvdA. Eerst actief in de afdeling Vriezenveen, daarna in Twenterand en daar kun je me nog steeds vinden. In 2011 trad ik toe tot de Staten van Overijssel en met heel veel plezier heb ik deze eervolle opdracht

Meer over Anneke Beukers