Door Anneke Beukers op 9 oktober 2014

PvdA verbetert Lonneker Land voor natuur en landbouw

Gedeputeerde Staten moeten in overleg met de Landinrichtingcommissie Enschede Noord. Dat is de strekking van een amendement en een motie van de PvdA die vandaag door Provinciale Staten zijn aangenomen.

De Uitvoeringscommissie heeft draagvlak voor een voorstel om landbouwstructuur en natuur in het Lonneker Land te versterken. De provincie weigerde echter tot nu medewerking te verlenen aan aanpassing van het landschap en reageerde negatief op zienswijzen van burgers en organisaties uit Overijssel.

Het Lonneker Land is een ruitvormig natuurgebied tussen Oldenzaal, Hengelo, Enschede en Losser. Het gebied valt deels onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor de inrichting van het gebied moet die EHS op een aantal onderdelen aangepast en verruimd worden. De Landinrichtingscommissie was erin is geslaagd om in overleg met agrariërs, landeigenaren en terreinbeherende organisaties te komen tot een gebiedsplan waar alle partijen mee konden leven. Van delen van het gebied waarop nu landbouw wordt gepleegd zal natuur worden gemaakt en vice versa.

In de verzamelherziening van de omgevingsvisie wees Gedeputeerde Staten echter maatregelen om de begrenzing van de EHS te verruimen af. Volgens Gedeputeerde Staten was daarvoor geen geld beschikbaar. Dat zou betekenen dat de ruilverkaveling binnen het Lonneker Land niet door zou kunnen gaan. Dat zou ook betekenen dat de door de Staten eerder vrijgemaakte € 1.8 miljoen ter versterking van de landbouwstructuur niet zou kunnen worden ingezet. “Onbestaanbaar”, zegt PvdA-Statenlid Anneke Beukers.

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten schaarde zich achter de PvdA. De Staten droegen GS op om opnieuw met de uitvoeringscommissie om tafel te gaan zitten en vervolgens met een voorstel naar de Staten te komen. “En mochten er extra financiële middelen nodig zijn, dan moeten we daar in de Staten een besluit over nemen,” stelt Beukers.

Door het optreden van de PvdA kan de herinrichting van het Lonneker Land door de partners in het gebied hopelijk snel en succesvol worden afgewikkeld.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Mijn naam is Anneke Beukers. In de jaren tachtig van de vorige eeuw lid geworden van de PvdA. Eerst actief in de afdeling Vriezenveen, daarna in Twenterand en daar kun je me nog steeds vinden. In 2011 trad ik toe tot de Staten van Overijssel en met heel veel plezier heb ik deze eervolle opdracht

Meer over Anneke Beukers