Door op 26 februari 2015

PvdA tegen innovatiegeld voor parkeergarage Enschede

De laatste 12,5 miljoen euro voor de Innovatiedriehoek Twente kunnen worden besteed. Provinciale Staten hebben daarvoor het groene licht gegeven. De PvdA-fractie was tegen 1 onderdeel: de bijdrage van 2 miljoen euro uit dit fonds voor de transformatie van het BTC-gebouw in een parkeergarage aan de Hengelosestraat in Enschede.

Daarom diende de PvdA een amendement in om dat bedrag te schrappen en Gedeputeerde Staten op te dragen de BTC-parkeergarage apart uit te werken tot een concreet en goed onderbouwd plan en dit aan PS voor te leggen ter besluitvorming voor de realisatie.

De PvdA vindt dat een parkeergarage geen essentiële bijdrage levert aan innovatie en onvoldoende past in het programma Innovatiedriehoek Twente. Wij stelden voor om de laatste 2 miljoen van de Innovatiedriehoek Twente te besteden aan de ontwikkeling van de Technology Base Twente. Dat is een goed alternatief voor de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente. Dit derde deelprogramma van de Innovatiedriehoek is nooit tot uitvoering gekomen en is er ook geen cent aan uitgegeven. Dat vindt de PvdA Overijssel op zich niet erg, maar het past wel in de Innovatiedriehoek om een programma te maken voor de Technology Base Twente en daar op dit moment die 2 miljoen voor beschikbaar te stellen.

De PvdA vindt de Technologiebasis innovatiever en beter voor de werkgelegenheid in Twente én Enschede dan een parkeergarage op het Kennispark. We kregen steun van 50Plus, SP en PVV. Helaas was dat onvoldoende om ons wijzigingsvoorstel er door te krijgen.