Door Anneke Beukers op 26 november 2013

PvdA stelt vragen over gebruik giftige bestrijdingsmiddelen in Overijssel

Omwonenden van de lelievelden in de gemeenten Hardenberg en Beerze worden regelmatig blootgesteld aan gevaarlijke chemische bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit de uitzending van het VARA-programma Zembla van donderdag 21 november. In het programma wezen deskundigen op de gevaren voor het milieu en de gezondheid van inwoners van Drenthe en Overijssel als gevolg van het toenemende gebruik van het giftige bestrijdingsmiddel Metam Natrium.

Metam Natrium wordt in de teelt van lelies toegepast voor bodemontsmetting. Het middel is sinds januari 2010 niet meer toegelaten in de Europese Unie, maar lidstaten hebben de mogelijkheid om kwekers tot 31 december 2014 van dit verbod vrij te stellen. Dat is in onder meer Nederland gebeurd. Onnauwkeurig gebruik van Metam Natrium en bepaalde weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat schadelijke gassen vrijkomen die in de omgeving blijven hangen. Blootstelling aan die gassen veroorzaakt onder meer irritatie van de ogen, de huid en de luchtwegen, en kan bestaande astma verergeren.

De vrijstelling van het Europees verbod betekent dat inwoners van Overijssel nog tot eind volgend jaar aan de effecten van dit pesticide blootgesteld kunnen worden. De PvdA maakt zich zorgen over de gevolgen die dit kan hebben voor de volksgezondheid en voor het milieu en stelt daarover vragen aan het provinciebestuur.

De PvdA wil onder meer van gedeputeerde staten weten of er in Overijssel beperkende maatregelen aan lelietelers opgelegd ten aanzien van bestrijdingsmiddelen en of het provinciebestuur van plan is maatregelen te nemen om lelieteelt vlak naast woongebieden te beperken. Ook hoopt de partij dat het provinciebestuur gaat onderzoeken wat de gevolgen van het gebruik van het pesticide zijn voor aanliggende natuurgebieden.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Anneke Beukers woont samen met haar man in Westerhaar. Ze is geboren in 1955 en zelfstandig ondernemer met een eigen adviesbureau. Haar werkterrein is advisering en coaching in alle geledingen van het onderwijs en zaken die verbonden zijn met het onderwijs. Verder is ze commissaris bij Soweco en lid van de Raad van Toezicht bij

Meer over Anneke Beukers