Door Tijs de Bree op 3 maart 2015

PvdA presenteert Plan van de Arbeid voor Overijssel

Tijdens het regiodebat van de PvdA in Drenthe en Overijssel over werk heeft lijsttrekker Tijs de Bree het Overijsselse Plan van de Arbeid gepresenteerd voor meer banen in de provincie Overijssel. Met versnelde en extra investeringen wil de PvdA Overijssel de ontwikkeling van regionale economie stimuleren.

“Het economisch herstel is ingezet, nu is het zaak af te maken waar we aan zijn begonnen: werken aan meer banen voor de provincie Overijssel,” stelt De Bree. “Niemand is erbij gebaat om langdurig werkloos thuis te zitten. Daarom komt de PvdA voor de verkiezingen op 18 maart met een Plan van de Arbeid om de regionale werkgelegenheid te stimuleren.”

1000-jongerenplan
Het succesvolle 1000-jongerenplan, waarbij jongeren en werkgevers samen worden gebracht, wordt door de PvdA doorgezet en verder uitgebouwd. Het huidige college besloot het programma te beëindigen.

Sociaal aanbesteden
Met sociaal aanbestedingsbeleid schept de PvdA een betere kans op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Bree: “Wanneer de provincie ondernemingen inhuurt verplichten we die bedrijven iemand met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit systeem is op aandringen van de PvdA ook bij de provincie Overijssel ingevoerd. De afgelopen jaren kwamen al veel mensen op die manier weer aan het werk.”

Restauratie van erfgoed
Voor het opknappen van panden die Overijssel smoel en karakter geven wil de PvdA een restauratiefonds in het leven roepen. Bedrijven in de bouw en restauratie koppelen we aan jongeren en ouderen zonder werk. Samen werken ze aan behoud en herstel van ons mooie Overijssel. Zo snijdt het mes aan twee kanten: nieuwe banen en het herleven van oude glorie.

Ook door op alle provinciale beleidsterreinen sociaal aan te besteden en dit soort banenplannen toe te passen, door stimulering van het toerisme en door te investeren in de kwaliteit van het landschap wil de PvdA meer werkgelegenheid scheppen. “We leggen de nadruk op vergroening en op duurzaam, eerlijk werk tegen een fatsoenlijk salaris,” zegt De Bree. “Zo maken we van Overijssel niet alleen een mooie provincie, maar ook een mooie, solidaire werkgever.”

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Deventer woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter voor de PvdA Overijssel. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel. Het profiel van Tijs op de website van de provincie Overijssel.      

Meer over Tijs de Bree