PvdA Overijssel wil duurzamere provinciale pensioenen

Door Annemieke Wissink op 19 augustus 2021

PvdA-fractievoorzitter Annemieke Wissink komt in actie voor een groener provinciaal pensioen. De PvdA wil dat de pensioenpremie van provincieambtenaren op een duurzame manier wordt geïnvesteerd. Op dit moment investeert het pensioenfonds voor de overheid, ABP, nog te veel in fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas.

“De provincie investeert flink in een schone en leefbare toekomst voor onze inwoners. Onze ambtenaren werken hard om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en de CO2-uitstoot in Overijssel te verlagen. Dan is het op z’n minst wrang dat tegelijkertijd hun pensioen wordt geïnvesteerd in fossiele brandstoffen,” zegt Wissink.

De PvdA wijst erop dat ABP tegen een klimaatresolutie stemde op de aandeelhoudersvergadering van Shell. Daarnaast investeert het fonds fors in het Braziliaanse JBS, het grootste vleesbedrijf ter wereld. JBS wordt in verband gebracht met illegale veehandel, ontbossing in de Braziliaanse Amazone, fraude, corruptie en het vernietigen van land van inheemse bevolkingsgroepen.

Wissink: “wij hebben als provincie grote ambities als het gaat om de verduurzaming van de landbouw en het verbeteren van de concurrentiepositie van Nederlandse boeren. Dat strookt niet met investeren in bedrijven wiens handelen daar haaks op staat. Daar moeten we ver van blijven.”

De PvdA heeft aan de provincie gevraagd om druk uit te oefenen op ABP om te ‘divesteren’ uit de industrieën die onvoldoende gecommitteerd zijn aan verduurzaming.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink