Door op 28 november 2013

PvdA op de barricaden tegen overtollig asfaltgeld

Hoewel het misschien niet voor de hand ligt nemen PVV en PvdA op dit moment het voortouw in de strijd tegen de geldverspilling in Overijssel. De coalitiepartijen Christen Unie, CDA en VVD hebben besloten dat op een deel van de provinciale wegen in Overijssel niet 80 naar 100 kilometer per uur moet worden gereden. De PvdA vindt de kosten van deze asfaltprojecten buitenproportioneel hoog.

Het invoeren van de hogere verkeerssnelheid kost de provincie veel geld. Er worden wegen verbouwd, kruisingen opgeheven en tunnels gegraven om 100 kilometer per uur mogelijk te maken. Dat is niet alleen duur, maar ook nog eens slecht voor het milieu. Harder rijden betekent meer uitstoot van uitlaatgassen, een hoger brandstofverbruik en een toename van de onveiligheid. Van wegen als de N340, N348 en N377 wordt immers veel gebruik gemaakt door vrachtverkeer met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Dat lokt onverstandige inhaalmanoeuvres uit op wegen waarop toch al veel ongelukken gebeuren.

De beslissing om hogere snelheidsregimes in te voeren is een ondoordachte politieke keuze die leidt tot meer problemen dan zij oplost. Dat bleek ook gisteren bij de commissievergadering over de N348 tussen Raalte en Ommen, waar de planning van tunnels leidde tot klachten van insprekende omwonenden die zich niet gekend voelen in de besluitvorming. Bovendien moet één van de tunnels vanwege een dekkingstekort van € 2.2 miljoen op de lange baan worden geschoven. “Dit is alweer een discussie die het gevolg is van de politieke keuze om 100 kilometer regimes in te voeren,” stelt PvdA-Statenlid Dick Buursink.

De politieke beslissing om per se 100 kilometer per uur te willen rijden en de daaraan verbonden hinder voor mens en milieu kost volgens de PvdA bakken met geld dat veel beter op andere plekken kan worden besteed. De tientallen miljoenen euro’s die nu worden geïnvesteerd in een paar minuten reistijdwinst staat niet in verhouding tot de problemen die met dat geld elders in Overijssel opgelost zouden kunnen worden. Een groot deel van de onaanvaardbaar hoge kosten zou bovendien wegvallen als simpelweg vast wordt gehouden aan de huidige maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Dat zou betekenen dat deze provinciale wegen duurzaam veilig kunnen worden gemaakt en Overijssel tegelijkertijd tientallen miljoenen overhoudt om te investeren in het openbaar vervoer, in fietsinfrastructuur, in de toegankelijkheid van steden en andere zaken waar de burgers van Overijssel daadwerkelijk wat mee opschieten.

Al met al is de PvdA daarom van mening dat Provinciale Staten er goed aan zouden doen om het huidige voorstel over de N348 aan te houden en de gekozen oplossing nog eens samen met omwonenden te bespreken. En daarna moet wat ons betreft kritisch worden gekeken naar de beslissing om koste wat het kost 100 km per uur te willen rijden. Daarin staan we niet alleen: tijdens de Provinciale Statenvergadering van 13 november steunde de volledige oppositie al een motie die opriep om de geplande investeringen in de N340 en N377 te heroverwegen. Nu is het wachten tot de coalitie ook het licht ziet – zolang dat maar niet het licht aan het eind van een onnodige tunnel is.