Door Annemieke Wissink op 10 april 2017

PvdA luidt noodklok over landschapselementen

Houtwallen, meidoornhagen, een enkele oude eik in een weiland: karakteristieke onderdelen die het aanzicht van het Overijsselse landschap bepalen. Het is de taak van de provincie en gemeenten om deze kwetsbare landschapselementen te beschermen. Maar in de nieuwe omgevingsvisie waarover de provincie woensdag beslist vervalt de ambitie om 50% van het Overijsselse landschap onder duurzaam beheer te brengen. De reden is dat de beschikbare middelen voor bescherming van het landschap fors achteruit. “De verkeerde keuze,” vindt PvdA-Statenlid Annemieke Wissink.

Wissink: “In een rap tempo verdwijnen er belangrijke elementen uit het Overijsselse landschap. Als we niet uitkijken raken we kwijt wat ons landschap zo eigen en aantrekkelijk maakt. Als provincie zouden we gemeentes en inwoners juist moeten stimuleren om hun landschap te beheren en onderhouden. Het schrappen van de ambitie om het landschap duurzaam te beschermen geeft totaal het verkeerde signaal.” Wissink kondigt daarom aan woensdag met een voorstel te komen om de ambities voor duurzaam beheer te behouden.

Kritiek

De PvdA staat daarin niet alleen in haar kritiek om de nieuwe omgevingsvisie. “Nog steeds verdwijnen landschapselementen uit het Overijsselse landschap. Bescherming van landschapselementen via wet- en regelgeving is daarom belangrijk,” schrijven Natuur en Milieu Overijssel, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel in een gezamenlijke zienswijze. De organisaties betreuren de keuzes die de provincie maakt in de nieuwe omgevingsverordening.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink