Door Hans Nooter op 26 mei 2016

PvdA kritisch over sloop IJsselcentrale Harculo

“Op zijn zachtst gezegd merkwaardig.” Dat is de mening van de PvdA in Zwolle en Overijssel over de gang van zaken rond de afbraak van de IJsselcentrale. De provincie heeft een sloopvergunning voor de oude elektriciteitscentrale afgegeven. Eind van de zomer moet de sloopkogel door het gebouw gaan. En dat terwijl de gemeente Zwolle in 2013 nog overwoog om de IJsselcentrale tot monument te bestempelen.

De Overijsselse PvdA-fractie vraagt zich af of de provincie de bouwkundige waarde van de karakteristieke IJsselcentrale wel goed heeft ingeschat. “De centrale is een enorm markant gebouw,” stelt PvdA-Statenlid Hans Nooter. “Of je hem nu mooi vindt of niet, de IJsselcentrale is absoluut één van de herkenningspunten van Zwolle. Ik wil van de provincie weten of die typerende waarde een rol heeft gespeeld bij de verlening van de sloopvergunning.”

“In 2002 sloten Zwolle, de provincie en Electrabel nog een intentieverklaring voor herbenutting van het Harculocomplex,” zegt Zwols PvdA-raadslid Frankwin Mussche. “Daarin werd het belang om de centrale als voormalig industrieel complex herkenbaar te houden nog eens onderstreept. Die verklaring en dat voornemen lijken nu te zijn vergeten. Het steekt dat zo’n markant Zwols gebouw zomaar en zonder discussie wordt afgebroken.”

Overijssel moet voorzichtig omgaan met haar industriële erfgoed, vindt ook Nooter. “De sloop van de IJsselcentrale moet op zijn minst onderwerp van gesprek tussen Zwolle en de provincie zijn. Ik verwacht dat de provincie snel duidelijkheid geeft over de gang van zaken, in ieder geval voor de verleende vergunning onherroepelijk wordt.”

Hans Nooter

Hans Nooter

In Zwolle woont Hans Nooter (50 jaar). Hans is senior adviseur maatschappelijk ondernemen. Hij werkt aan projecten op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Hans is al heel lang actief binnen de PvdA, hij was afdelingsvoorzitter in twee afdelingen en actief in het gewest. Hij is altijd aanspreekbaar en zeer gemotiveerd om zijn kennis en kunde de komende

Meer over Hans Nooter