Door Tijs de Bree op 7 maart 2014

PvdA kritisch over salarisplannen bestuurders Enexis

De PvdA Overijssel wil dat bestuurders van Enexis niet meer gaan verdienen dan de Balkenendenorm. De PvdA hekelt een verzoek door de Raad van Commissarissen van de netbeheerder om van de wet uitgezonderd te worden zodat topmanagers meer kunnen verdienen.

In een brief aan Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken stelt Enexis bang te zijn dat voor het salaris van de minister-president niet de juiste mensen kunnen worden gevonden.

Uit berichtgeving van de NOS blijkt dat Enexis haar bestuurders nu het maximale salaris betaalt dat is toegestaan door de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dat plafond is € 187.000, oftewel 130% van het ministerssalaris. De wet verplicht bedrijven in de publieke sector de salarissen van bestuurders per 2015 te verlagen naar maximaal €144.000 per jaar (100% van het ministerssalaris).

In plaats van de topsalarissen verlagen wil Enexis ze juist verhogen. Het bedrijf noemt in haar brief aan de minister een “gelijkwaardige indeling” bij staatsbedrijven TenneT en Gasunie als alternatief. Daar verdient de bedrijfstop ruim tweemaal de WNT-norm.

“Wij zijn er niet op voorhand van overtuigd dat een salarisverhoging in verhouding staat tot de uitdaging die de functie van netbeheerder biedt,” zegt PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree.

De vereniging van noordelijke aandeelhouders van Enexis is van mening dat de leiding van het bedrijf zich aan de Balkenendenorm moet houden. Ook de provincie Overijssel bezit aandelen Enexis. De PvdA heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Wij willen weten of GS onze mening deelt dat Enexis zich aan de WNT-normering dient te houden, en of GS bereid zijn om in de aandeelhoudersvergadering op 21 maart aan Enexis te laten weten dat Overijssel haar beloningsbeleid afkeurt.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree