Door op 7 mei 2014

PvdA: GS moet zich hard maken voor snellere treinen naar het noorden

PvdA-Statenlid Dick Buursink stelt schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over de invoering van treinbeveiligingssysteem ERTMS op de spoorlijnen van Zwolle naar het noorden. Staatssecretaris Mansveld (infrastructuur) heeft geen plannen om deze lijnen vóór 2030 van het nieuwe veiligheidssysteem te voorzien. Dat betekent dat een snellere treinverbinding tussen de Randstad en het noorden tot die tijd niet gerealiseerd kan worden.

Het European Rail Traffic Management System (ERTMS) is de opvolger van het huidige beveiligingssysteem ATB. Door het nieuwe computergestuurde systeem kunnen treinen sneller en dichter op elkaar rijden. ERTMS wordt vanaf 2016 gefaseerd uitgerold over het land. Tot en met 2028 is 2,5 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem.

Op 11 april maakte het kabinet bekend dat ERTMS in de periode tot 2030 alleen op de drukst bereden spoorlijnen in Nederland zal worden ingevoerd. Dat betekent dat de noordelijke provincies buiten de boot vallen. “Dat vindt ik een ongelukkige keuze vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid van het noorden,” zegt Dick Buursink. “Des te meer omdat het rijk en de provincies net hebben besloten €225 miljoen te investeren in de aanpak van spoorknelpunt Herfte. Ik zou zeggen: als je dat doet, doe het dan in één keer goed, en neem ERTMS direct mee.”

De PvdA Overijssel vindt het op de lange baan schuiven van de realisatie van een snellere treinverbinding naar het noorden onwenselijk. Buursink: “Daarom vraag ik Gedeputeerde Staten om samen met de noordelijke provincies actie te ondernemen om aanleg van ERTMS te combineren met de investering in Herfte.”