Door op 18 september 2013

PvdA diep ongelukkig met hypermarkt Steenwijkerland

De PvdA-fractie Overijssel is diep ongelukkig met de door de gemeente Steenwijkerland afgegeven vergunning voor het bouwen van een hypermarkt op bedrijventerrein Eeserwold. Deze hypermarkt moet een oppervlak van 30.000 m² gaan beslaan, wat een verdubbeling zou inhouden van het winkeloppervlak in de gemeente. De PvdA vreest dan ook dat de vestiging grote negatieve gevolgen zal hebben voor de economie en de leefbaarheid van Steenwijk en omliggende kernen. Bovendien is de vergunning is in strijd met de provinciale omgevingsverordening.

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft in juli een kans voorbij laten gaan om een correctie aan te brengen in het bestemmingsplan voor de locatie. Hoewel menige partij in de Staten ongelukkig is met deze ontwikkeling, kan de provincie op dit moment niets kan doen om het tij te keren. Dit is volgens de PvdA een zeer onwenselijke situatie. Wel loopt nog een door de Stichting Steenwijk Vestingstad ingediende bezwaar- en beroepsprocedure tegen de vestiging, die hopelijk de gemeenteraad of anders de Raad van State de mogelijkheid biedt om de vestiging alsnog te voorkomen.

De PvdA-fractie wil dat Overijssel een duidelijk afkeurend signaal afgeeft aan Steenwijkerland. Daarnaast roept de PvdA het college van gedeputeerde staten in een motie op haar sturende rol te pakken zodra daartoe openingen ontstaan in de lopende bezwaar- en beroepsprocedures, en om het bestemmingsplan van Steenwijkerland in lijn te brengen met de omgevingsverordening. Zo kunnen hopelijk dit soort onwenselijke situaties in de toekomst worden voorkomen.

UPDATE: Op 18 september heeft een meerderheid van provinciale staten de PvdA-motie aangenomen.