Door op 17 november 2014

PvdA-CDA-motie zorgt voor meer steun aan bouwsector

De provincie Overijssel gaat zich sterker maken voor de bouwsector. De dienstverlening richting kleine bouwbedrijven wordt verbeterd en innovatie en duurzaamheid in de bouw gestimuleerd. Dit is de kern van een PvdA/CDA-motie die woensdag 12 november unaniem door Provinciale Staten is aangenomen.

PS is al vanaf 2011 nadrukkelijk bezig met de crisis in de bouw, die zich vooral voordoet in Twente. Start was een rondetafelconferentie met diverse betrokkenen uit de bouwsector. Debatten volgden in de statencommissie regionale economie en in PS. De woordvoerders economie brachten vele werkbezoeken aan bouwbedrijven en organisaties die verbonden zijn aan die sector. Hun ervaringen, conclusies en aanbevelingen verwoordden zij in speciale brief. En die was de basis voor onze motie met het CDA.

PS vinden dat de provincie zichtbaarder moet zijn en actiever moet worden om zo de bouwbedrijven een steuntje in de rug te bieden. Er zijn al diverse stimuleringsmaatregelen beschikbaar waarvan ook aannemers gebruik kunnen maken. Maar ze weten dat onvoldoende. Een paar voorbeelden: energiebesparende maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf; Energie Fonds Overijssel; innovatievouchers (bijdrage provincie) te besteden aan een kennis- of ontwikkelvraag van een bouwbedrijf; aanleg en onderhoud provinciale infrastructuur (wegen, fietspaden, viaducten, etc); subsidieregeling particuliere woningbouw in groepsverband.

Vernieuwing van bouwbedrijven en bouwmethoden is van levensbelang voor deze sector. Dat bleek wel tijdens de werkbezoeken. Bedrijven die nieuwe, frisse ideeën omzetten in mooie nieuwbouwprojecten doen het beter. Die krijgen meer opdrachten en nemen langzamerhand weer personeel aan. Gelukkig neemt ook het renovatiewerk in meestal verouderde woningen toe. Huizen worden opgeknapt en goed geïsoleerd zodat ze weer jaren meekunnen en de woonlasten voor de bewoners zo laag mogelijk blijven.

Een belangrijke organisatie voor innovatie in de bouw is het in Enschede gevestigde Pioneering. Vele bouwbedrijven in de regio Twente hebben hiervan profijt gehad. Helaas is het voortbestaan van Pioneering onzeker. In de loop van volgend jaar dreigt de trekker eruit te gaan, vooral wegens gebrek aan middelen. De PvdA/CDA-motie draagt GS op om met de Stichting Pioneering in gesprek te gaan en samen te bekijken hoe deze nuttige organisatie in elk geval het hele jaar 2015 kan blijven functioneren. Voorwaarde is wel dat Pioneering voor heel Overijssel gaat werken en open staat voor samenwerking met Gelderland (Achterhoek). Na de PS-verkiezing van maart 2015 bekijkt het nieuwe provinciebestuur hoe het verder gaat met Pioneering vanaf 2016.