Door Hans Nooter op 27 mei 2015

PvdA: afvalwaterinjectie Twentse bodem niet hervatten

De PvdA Overijssel is bezorgd over het tempo waarmee wordt gewerkt aan een antwoord op de incidenten die zich voordoen bij het transport en de injectie van verontreinigd afvalwater in de Twentse bodem. Het afvalwater is afkomstig van oliewinning door NAM in het Drentse Schoonebeek. Op dit moment ligt het transport al enige weken stil vanwege lekkages uit de pijpleiding naar de omgeving.

“Er doen zich al geruime tijd problemen voor,” zegt PvdA-Statenlid Hans Nooter. “Daarbij gaat het om bijvoorbeeld lekkages uit de pijpleiding en scheuren door verzakking in de huizen van omwonenden. Deskundigen zijn bezorgd over het effect van het afvalwater op de grondkwaliteit en de mogelijkheid van trillingen, verzakking en bodemdaling.”

In december van 2014 eisten Provinciale Staten van Overijssel al unaniem een onafhankelijk onderzoek naar de risico’s van afvalwaterinjectie. Concrete actie blijft echter tot nu toe uit.

De PvdA vindt dat het provinciebestuur de bezorgdheid en klachten van bewoners, betrokkenen en deskundigen serieus moet nemen. De provincie moet ervoor zorg dragen dat problemen rond afvalwaterinjectie bij één onafhankelijk loket kunnen worden gemeld. Ook moet alsnog onafhankelijk en neutraal onderzoek worden gedaan naar de effecten alsmede de omvang daarvan zo snel mogelijk dient te starten.

“Gezien de recente ontwikkelingen en de maatschappelijke kosten moet deze werkwijze nog eens goed tegen het licht worden gehouden. Deze manier van afvalwaterinjectie legt de rekening bij omwonenden en bij toekomstige generaties,” vindt Nooter. “Dat is volgens de PvdA absoluut ongewenst.”

Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter