Provincie Overijssel verscherpt voorwaarden aanleg zonneparken op natuur- en landbouwgrond

Door Peter Hermans op 7 mei 2020

De provincie Overijssel verscherpt de voorwaarden voor de aanleg van zonnevelden in natuurgebieden en op landbouwgrond. In de provincie zullen de komende jaren meerdere zonneparken worden aangelegd. Door het aanscherpen van de Overijsselse zonneladder wil de provincie ervoor zorgen dat de kwaliteit van het buitengebied beschermd wordt.

“Overijssel is een prachtige provincie. En dat willen we zo houden,” zegt PvdA-Statenlid Peter Hermans. “De toekomst vraagt om wind- en zonne-energie, maar ook om een zorgvuldige inpassing van die nieuwe energie. We laten ons landschap niet verrommelen.” Met de aangescherpte zonneladder wordt een belofte uit het coalitieprogramma van VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en SGP ingelost.

Zonneladder

In de zonneladder legt de provincie een voorkeursvolgorde voor zonnepanelen vast. Dubbel ruimtegebruik is het meest gewenst. Dan worden zonnepanelen bijvoorbeeld gelegd op fabriekshallen, of geïnstalleerd boven parkeerplaatsen. Gebruik van kostbare natuur- of landbouwgrond is de laatste optie.

“Kort gezegd: we leggen liever eerst de daken vol, voordat we ons buitengebied voltegelen met grote zonneparken,” zegt CDA-fractievoorzitter Bouwien Rutten. “Zo blijft landbouwgrond beschikbaar voor landbouw en beschermen we de kwaliteit van ons mooie landschap.”

Compensatie

De provincie staat aanleg van zonnevelden in het buitengebied alleen nog onder strenge voorwaarden toe. Zo moeten initiatiefnemers landschap en natuur extra compenseren. Ook wil de provincie dat initiatiefnemers omwonenden laten participeren in de opbrengst. Zo krijgt de omgeving ook iets terug voor de aanleg van een zonnepark.

Peter Hermans

Peter Hermans

Zeker Zijn in Overijssel, zo heet ons verkiezingsprogramma. Dit programma, de naam én de inhoud, zijn mij uit het hart gegrepen. Als volksvertegenwoordiger wil ik zorgen voor een duurzaam goede thuisbasis voor alle Overijsselaars. Dit betekent goed werk, goede woningen en een goede leefomgeving, waarbij de lasten eerlijk worden verdeeld. Niet voor niets heb ik

Meer over Peter Hermans